De NAVO en de VS hebben elkaar nodig, alleen ziet Donald Trump dat anders