#127 Geen baas in eigen buik?

Zelden zijn de emoties in Amerika zo opgelopen als nu, door een uitgelekt concept-vonnis van het Hooggerechtshof. Daarin vervalt de federale regel dat abortus, als beslissing is van de vrouw, is toegestaan. De conservatieve flank van het volk heeft daar sinds 1937, toen het Hof die vrijheid in een vonnis vastlegde, onophoudelijk tegen gevochten. Want abortus is moord. Jan en Bernard gaan uitvoerig in op de veranderingen binnen het Hof die deze mogelijke ommezwaai mogelijk maakt. Kortgezegd: door de keuze van conservatieve rechters door Donald Trump.