Baanbrekende Businessmodellen
Baanbrekende Businessmodellen

Baanbrekende Businessmodellen

Innovatieve verdienmodellen. Slimme partnerships. Andere distributiekanalen. John van Schagen en Patrick van der Pijl gaan in gesprek met bedrijven die de spelregels in hun branche herschrijven.