De Donald is zo dom nog niet

Ben van der Burg10 nov 2016
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Ben van der Burg
Ben van der Burg

Een opvallende supporter van Donald Trump is Facebook-boardmember en venture capitalist Peter Thiel. Trump mag dan de schrik van Silicon Valley zijn, Thiel is een trouwe fan. Om Trump te steunen, stak hij een zwak verhaal af op de Republikeinse conventie in juli. Terwijl ik de teksten van Thiel altijd zeer waardeer, leek hij de laatste maanden de weg kwijt te zijn.

Om eleven nine te laten landen, pakte ik het boek ‘From zero to one’ van Thiel erbij. Ik las het boek in het najaar van 2014. Ik bekeek afgelopen week welke passages ik in die tijd gearceerd had. Om zo te snappen waarom Trump won. Op pagina 29 legt Thiel uit dat we in de startup-wereld vier principes kennen. Thiel verafschuwt deze startup-principes en zet die van hemzelf daartegenover.

De eerste gaat over het maken van kleine incrementele verbeteringen als je ergens aan werkt. Thiel vindt dit onzin. Hij schrijft dat je beter met grof geschut risico’s kunt nemen dan triviaal in de marge je activiteiten ontplooien. In de campagne bleek Trump inderdaad niet bang risico’s te nemen.

Het tweede principe gaat over het klein en flexibel blijven. Het nalaten van het maken van een plan. Volgens Thiel kun je beter een slecht plan hebben, waar je in gelooft, dan dat je geen plan hebt. Het leek alsof Trump geen plan had, maar dat had hij duidelijk wel: de blanke, boze man aan zich binden.

Deze blanke boze man heeft met het derde punt te maken. Je moet volgens Thiel niet de competitie aangaan, niet een percentage van de koek willen. Je moet juist een markt aanspreken die anderen niet bedienen. Dat is precies wat Trump deed. Tot slot papegaaien startup-fanboys dat een goed product zichzelf verkoopt. Thiel zegt: ‘sales is net zo belangrijk als het product.’ Trump verkocht zichzelf toch vrij aardig.

Peter Thiel prikkelt me om anders naar de wereld te kijken. Dat is Trump nog niet gelukt. Desondanks koester ik de les uit Thiels boek: Eenheidsworst zorgt niet voor vooruitgang, luister naar de andersdenkenden. Nu afwachten of Trump zorgt voor een positieve of negatieve vooruitgang.