Kan de zorg een 'tweede golf' aan?

Beter29 apr 202025 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Er is nog veel onduidelijk over de besmettelijkheid van kinderen. Volgens het RIVM zijn er weinig aanwijzingen dat kinderen besmettelijk zijn voor anderen. Maar sommige virologen menen dat kinderen en jongvolwassenen wel degelijk het coronavirus kunnen verspreiden. Voor beide beweringen ontbreekt er vooralsnog hard bewijs.

Dat er maatschappelijke en economische belangen spelen, daar hebben artsen alle begrip voor. Maar als er steeds meer maatregelen worden versoepeld en opgeheven, betekent dat ook dat het aantal coronabesmettingen weer gaat stijgen. Daarom moet er structureel ingezet worden op uitbreiding van de IC-capaciteit, en dan met name op het opleiden van personeel, zegt onze gast.

Onze gast

Remco Djamin, longarts verbonden aan het Amphia Ziekenhuis, tevens voorzitter Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf.

Zorgvernieuwers

Tussen de 3500 en 4000 mensen krijgen jaarlijks hoofd-halskanker. Dat is kanker in het hoofd-halsgebied, de bovenste adem- en voedselweg boven de sleutelbeenderen. Deze ernstige vorm van kanker is zeldzaam en moet goed en snel worden behandeld.

Het Radboud UMC heeft een manier gevonden om de doorstroomtijd van patiënten te versnellen, zodat ze sneller gezien kunnen worden en daardoor ook sneller geholpen.