Leven door een geneesmiddel: onbetaalbaar

Beter17 jun 202024 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

De stappen in het proces naar een vaccin tegen corona worden versneld gezet. Processen lopen parallel en farmaceuten lopen vooruit op de vondst van een vaccin, onder meer door al grondstoffen te bestellen en speciale fabrieken te bouwen.

Normaal verloopt dat proces veel langzamer. Van het vragen om of bedenken van een medicijn, tot het moment dat het op de markt komt, duurt vele jaren. Er wordt getest, gekeurd, gerapporteerd, er zijn allerlei instanties bij betrokken. De uitkomst is onzeker, terwijl het proces vele miljoenen, soms miljarden, kost.

Onze gast:

Bart van Zijll Langhout, Lead Janssen Campus Nederland.

Zorgvernieuwers

Er is een nieuwe standaard voor de behandeling van kinderen en adolescenten met een B-cel-non-Hodgkin-lymfoom. Door het toevoegen van rituxamab (een vorm van immunotherapie) aan de agressieve chemotherapie, genezen meer patiënten.

Het B-cel-non-Hodgkin-lymfoom is de meest voorkomende vorm van lymfeklierkanker bij kinderen. De standaard behandeling is een zeer agressieve chemotherapie. Het Prinses Máxima Centrum was betrokken bij een groot internationaal onderzoek waarin werd beoordeeld of rituximab de kans op overlijden aan of terugkeer van de ziekte zou verkleinen. Dat onderzoek toonde aan dat het risico daarop drie keer is, dan met chemotherapie alleen.