Zorg om uitgestelde kankerzorg

Beter25 nov 202024 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Over een paar jaar kan het aantal sterfgevallen door het virus (uitgestelde zorg) groter zijn dan het aantal dat aan het virus overleed, berekende Carin Uyl-de Groot, hoogleraar evaluatie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit op verzoek van de Volkskrant. Voor darmkanker, slokdarmkanker, borstkanker en longkanker alleen al gaat dat om zestienhonderd mensen die overlijden omdat zij te laat door een arts zijn gezien.

Onze gasten:

Irene Dingemans, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, NFK

Joachim Aerts, afdelingshoofd longgeneeskunde van het Erasmus MC

Patiëntenorganisaties en specialisten starten een campagne om mensen erop te wijzen dat ze altijd naar een arts moeten gaan bij klachten.

Zorgvernieuwers

Isala ziekenhuis Meppel en Zwolle starten medische spoedtransporten per drone. Daardoor kunnen medische spoedzendingen, zoals bloed, medicijnen en diagnostische monsters snel, veiliger en schoner dan via de weg naar de juiste plek.

De medische drone
De medische drone (Isala / ANWB)

Het gaat nu nog om testvluchten waarbij alleen over dunbevolkt gebied wordt gevlogen. De drone is speciaal voor dit doel ontwikkeld, onder meer in samenwerking met de ANWB, die ook de vliegoperaties van traumahelikopters en ambulancehelikopters uitvoert.

Uiteindelijk moet de drone op grote schaal kunnen worden ingezet voor medisch transport op grote schaal. Ook is het de bedoeling dat andere ziekenhuizen en zorginstellingen van zo'n drone gebruik kunnen maken.