Baarmoederhalskanker bestrijden met kunstmatige intelligentie

Beter17 feb 202125 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

85% van deze gevallen doet zich voor in lage-inkomenslanden waar vrouwen niet regelmatig worden gescreend en de gezondheidszorg niet voor iedereen toegankelijk is.

Onze gast:

Jogchum Beltman, gyneacoloog-oncoloog verbonden aan het LUMC, betrokken bij het onderzoeksproject PRESCRIP-TEC en de Female Cancer Foundation.

Nederlandse deskundigen van onder meer de UMC's in Groningen en Leiden spelen een voortrekkersrol in het onderzoek naar en de aanpak van baarmoederhalskanker. Preventie is daarbij het speerpunt.

Door naar deze vrouwen toe te gaan en ter plekke een uitstrijkje te nemen, kan veel ellende worden voorkomen. Middels een app kan worden gekeken of er afwijkingen zijn. Op basis van duizenden foto's van baarmoedermonden heeft zich een algoritme ontwikkeld die aangeeft wat er nodig is.

In de meeste gevallen kunnen deze vrouwen meteen ter plaatse worden geholpen door het bevriezen of wegbranden van de afwijkende cellen. Dat voorkomt dat een infectie met het HPV-virus zich kan ontwikkelen tot kanker.

Zorgvernieuwers

Duizenden mensen worden jaarlijks geholpen aan vernauwingen in de slagaders, die zorgen voor zogenoemde etalagebenen, die lopen pijnlijk maken. In het UMC Utrecht is een nieuwe non-invasieve methode getest: patiënten hoeven daarbij niet meer gedotterd of opengesneden te worden.

Met behulp van geluidsgolven wordt de plaque in de aderen vernietigd en opgeruimd. De techniek is nu met succes getest in de lies. Vaatchirurg Stijn Hazenberg van het UMC Utrecht hoopt dat deze techniek in de toekomst kan worden uitgerold naar andere groepen patiënten.