Aanhoudende problemen in de jeugdzorg, kinderen zijn de dupe

Beter21 jul 202122 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Zo'n 40.000 kinderen in Nederland zijn uit huis geplaatst en veel kinderen die thuis wonen, hebben daar te maken met ernstige misstanden. Voor deze kinderen is hulpverlening door middel van jeugdzorg nodig, maar in de praktijk gaat er veel mis.

Onze gasten

Suzanne de Ruig, systeemtherapeut en betrokken bij Mentorproject JIM

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg&Welzijn met al 15 jaar Jeugdzorg in haar portefeuille

Zorgen om de jeugdzorg

In 2015 werd de jeugdzorg de taak van de gemeentes, Nu lijkt vooral nog te gaan over budgetten, efficiënt en goedkoop werken, klagen hulpverleners. Jeugdzorgorganisaties kampen met financiële problemen, verloop en uitval onder personeel zijn groot waardoor de continuïteit nog verder in gevaar komt.

Het jeugdzorgstelsel moet op de schop, vindt Ter Aar. Ze ziet het liefst dat het huidige stelsel verdwijnt en er een nieuw stelsel komt, waar hulpverleners bepalen welke zorg nodig is en de overheid een belangrijke rol speelt.

De Ruig is een van de drijvende krachten achter de JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor) waarin een jongere een mentor in de eigen omgeving zoekt. Opvolger van die succesvolle benadering is Circulaire zorg, waarin professional, oudere, jongere en JIM samenwerken en wederkerige zorg organiseren.

Zorgvernieuwers

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoeken welke effecten een coronabesmetting heeft op ouderen en hoe zij het beste geholpen kunnen worden bij hun herstel.

Daarvoor wordt samengewerkt met zeker vijf andere Europese landen. Gekeken wordt onder meer of deze groep ouderen thuis kan revalideren, of beter opknapt in een verpleeginstelling. Ook wordt gekeken welke medicatie en welke vormen van fysiotherapie effectief zijn.