Jonge mantelzorger kan niet even met vakantie

Beter4 aug 202125 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Speciaal voor jonge mantelzorgers is de Mantelwijzer geschreven, een gids voor mantelzorg binnen het gezin. Hierin staan interviews met deskundigen, ervaringsverhalen, adviezen en een lijst met tools en hulpinstanties.

Onze gasten:

Marjet Karssenberg. Ervaringsdeskundige (broertje met Downsyndroom) en zet zich actief in voor meer aandacht en bewustwording voor jonge mantelzorgers.

Lodewijk Schmit Jongbloed, auteur Mantelwijzer

In zo'n 115.000 gezinnen in Nederland woont een kind met een chronische ziekte, een verstandelijke of lichamelijke beperking. Niet alleen ouders dragen hier zorg voor, vaak zijn er ook broers en zussen betrokken die zorgtaken op zich nemen.

Ook zijn er kinderen die al vanaf jonge leeftijd voor een zieke of verslaafde ouder zorgen. Voor de meeste van hen is het vanzelfsprekend dat ze die taak hebben, ze zijn ook niet anders gewend.

JMZ maken zich vaak zorgen over hun familieleden, over de toekomst en over alle financiële en praktische zaken die er geregeld moeten worden. Maar ze zullen niet snel aangeven dat het niet goed met ze gaat of om hulp vragen.

Daarom zouden huisartsen, leerkrachten en betrokkenen veel alerter moeten zijn op het welzijn van een JMZ. Als er signalen zijn dat het niet goed gaat. kan een JMZ hulp krijgen vanuit de gemeente en allerlei zorginstanties.

Zorgvernieuwers

Artsen van het Radboudumc voeren als eerste in Europa een slokdarmoperatie uit, waarbij er via de hals wordt geopereerd in plaats van via de buik. Hierdoor ontstaan er minder complicaties.