#36: 'Schade Limburg is mogelijk een overschatting van één miljard euro'

BNR Europa10 nov 202147 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Nederland heeft de steunaanvraag, met een drempelbedrag van zeker 667 miljoen euro aan schade (zie verderop), vlak voor de deadline medio oktober ingediend. Grote vraag is alleen: op basis waarvan? Europarlementariër Vera Tax (PvdA, S&D) , zelf Limburgse, kan de vinger niet achter krijgen. Keer op keer zoekt zij contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar krijgt ze nul op het rekest. “Zo kan ik mijn controlerende functie niet uitoefenen. Ik wil weten op basis waarvan die aanvraag is gedaan en ook: waar gaat dat geld uiteindelijk heen? Naar Den Haag of naar Limburg en de decentrale overheden in de provincie?

Matthijs Kok is hoogleraar Waterveiligheid aan de TU Delft. Samen met partners als Deltares, het KNMI en andere universiteiten presenteerde hij namens de TU Delft in september een eerste analyse. De schade volgens hen in Limburg: een half miljard euro, waarbij een kleine uitschieter naar boven nog mogelijk is.

Grove schatting met Quickscan

Enkele weken daarvoor had de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - in opdracht van het ministerie van Justitie & Veiligheid - een zogeheten quickscan uitgevoerd. Schade volgens RVO: 1,5 miljard euro. Een bedrag dat zelfs nog zou kunnen oplopen.

“Op basis van de QuickScan van RVO is een grove inschatting gemaakt van de maximaal mogelijke omvang van de directe materiële schade en kosten. Deze wordt door RVO geraamd op € 1,8 mld.“ - zo wordt eind juli door het ministerie gecommuniceerd. Ook staat er:

RVO schat in dat het maximale mogelijke beroep op de Wts-tegemoetkoming aan particulieren, bedrijven en openbare lichamen ca. € 1,1 mld. zal zijn. Dat is geen formele raming van de schade. Het aantal schademeldingen en daarmee de aanspraak op de Wts [wet tegemoetkoming schade bij rampen, BNR] door mensen en bedrijven zou ook lager kunnen blijken. Op onderdelen kunnen er omgekeerd ook hogere kosten zijn.

Die RVO-quickscan, een grove schatting, lijkt echter wel de basis te zijn geweest van de Europese schade-aanvraag. En níet de preciezere analyse die later, maar wel ruim vóór de gedane aanvraag, werd gepresenteerd en gepubliceerd.

'Ik had dat anders gedaan', zegt Matthijs Kok. 'De overheid heeft de bovengrens van een schade gebruikt om een bepaald doel te bereiken. Ik had dat anders gedaan. Ik moet erbij zeggen: ik werk niet bij het ministerie, ik weet de motieven niet. Maar dit geeft niet het meest aannemelijke beeld.'

Verschil van ruim 1 miljard euro

Buiten het feit dat een verschil van een miljard euro opvalt, maakt Nederland méér kans op Europees steungeld met die abstracte doch ruimere schatting van RVO dan die concretere en lagere schatting van het consortium.

De drempel voor steungeld bij het EUSF ligt namelijk op ruim 667 miljoen euro, omdat het fonds pas uitbetaalt als de schade in een provincie als Limburg minstens 1,5% van het totale BBP betreft.

Vera Tax noemt de aanvraag vooral 'niet-transparant'. “En daarom kan ik de aanvraag ook nog niet goed duiden. En daarom zit ik nog met zoveel vragen.”

De Nederlandse aanvraag wordt uiteindelijk in het eerste kwartaal van 2022 in behandeling genomen. Onduidelijk is hoeveel miljoenen euro's compensatie dit Nederland opleveren.

Meer weten over dit EUSF en de schimmige wereld van Europese schade-aanvragen? Beluister de podcast!

De zesendertigste Europa Podcast

Hahn en De Vries houden Brussel, de Europese Unie, Schengen, de eurozone en de rafelranden van ons continent in de smiezen. Naast dé onderwerpen van gesprek, zoals dit keer de Europese grens met Wit-Rusland, ook wekelijks aandacht voor 'muziek' van ons continent. En deze aflevering gaan we naar Italië. De hele playlist van deze afgrijselijke eurotrash kun je trouwens hier in onze Spotify-lijst beluisteren.

Abonneren

In de Europa Podcast schotelen we jou een wekelijkse portie Europese zaken voor. Abonneer je op de podcast via bnr.nl/europapodcast, Apple en Spotify.