Groene groei moet én kan!

De Crux30 mei 2023Seizoen 1, Aflevering 246 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

'Groene groei moet én kan!'

Hoogleraar economie Barbara Baarsma en wetenschapsjournalist Jaap Tielbeke maken zich allebei zorgen om het klimaat en de toekomst. Maar waar Baarsma niet alleen voor vergroening pleit, maar ook voor groei, hamert Tielbeke erop dat de focus op groei een gevaarlijke is. “In plaats van te streven naar economische groei, moeten we milieu- doelen en grenzen als uitgangspunt nemen”, aldus Tielbeke. “En eerlijk gezegd denk ik dat het dan irrelevant zou zijn wat het met het bbp doet.”

Baarsma vreest dat er zonder economische groei te weinig belastinggeld binnenkomt om te herverdelen. “We hebben dat beetje extra groei nodig om vergroeningsbeleid ook voor hele kwetsbare groepen betaalbaar te maken. Als we dat niet doen, is mijn hypothese, zijn we overgeleverd aan polarisatie en wantrouwen. Iets dat nu al heel erg opspeelt.”

Baarsma en Tielbeke schreven allebei uitgebreid over de klimaattransitie. In Groene Groei laat Baarsma zien dat groei niet zaligmakend is, maar wel noodzakelijk. En dat het groen kan. Tielbeke wijst er in zijn laatste boek We waren gewaarschuwd op dat we vijftig jaar geleden door de Club van Rome al zijn gewezen op de gevaren van groene groei en betoogt, net als in zijn eerdere boek Een beter milieu begint niet bij jezelf, dat de overheid veel meer verantwoordelijkheid moet nemen door vergroening af te dwingen.

Beide gasten delen hun zorgen over het klimaat en zien de noodzaak om – weer - binnen de ecologische grenzen te komen. Ook over veel beleidsmaatregelen kunnen ze het eens worden: we zullen minder moeten vliegen, minder vlees moeten eten. Tegelijkertijd staan ze totaal anders in het debat. Waar zit ‘m dat in? Wat is precies het verschil tussen deze denkers? Welke overtuigingen liggen onder hun meningsverschil? In aflevering twee van de BNR Podcast De Crux duiken Esther Kwaks en Esther van Rijswijk in die vraag en komen uit bij wat mensen nodig hebben om verandering te accepteren.