Het Nationale Arbeidsmarktdebat

Het Nationale Arbeidsmarktdebat

Bij de komende Kamerverkiezingen zullen alle partijen zich moeten uitspreken over hoe de arbeidsmarkt toekomstbestendig wordt. Over wat daarvoor allemaal nodig is, gaat Rens de Jong met de woordvoerders van de verschillende fracties stevig in debat.

Volg Het Nationale Arbeidsmarktdebat via: