'Toezichthouder stelt zich te streng op rond dataverzamelen'

Tech Update24 dec '19 10:346 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Vooral de bedrijven die data voor commerciële doeleinden verzamelen zouden tegen een te strenge toezichthouder aanlopen. De kritiek volgt op een stellingname van de AP vorige maand, waarin de toezichthouder zegt dat dat ‘zuiver commerciële belangen’ en 'winstmaximalisatie' geen reden mag zijn om persoonsgegevens te mogen verwerken.

Uit recente uitspraken van het Europees Hof en uit de opstelling van toezichthouders in andere landen zou blijken dat de teugels beste en beetje kunnen worden gevierd. In een reactie in het FD zegt de AP dat met toestemming of een contract veel kan, maar dat bij 'gerechtvaardigd belang' strengere criteria gelden. Juist over de interpretatie van die grondslag voor gegevensverwerking bestaat regelmatig discussie.

Ook in de Tech Update:

- Online marktplaatsen staan vol met datingprofielen die hartstikke nep zijn

- Dutch Filmworks stapt naar Hoge Raad om conflict met Ziggo