Crisis? Welke crisis?

Jaap Jansen31 jan 20193 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Geen onderwerp zo gevoelig als het asielbeleid. Het vorige kabinet, Rutte II van VVD en PvdA, sneefde bijna op de ‘bed-, bad- en broodcrisis’; de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Deze keer ging het over het kinderpardon, in de kabinetsformatie van Rutte III al een struikelblok. De VVD wilde ervan af, D66 en ChristenUnie wilden het versoepelen. Er veranderde niets. ‘Een bittere pil’, zei Gert-Jan Segers van de ChristenUnie toen. Het onderwerp kwam half januari in beweging toen het CDA plots de steven wendde en ook ging pleiten voor versoepeling.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind, die in de formatie met heel veel moeite uiteindelijk accepteerde dat het pardon bevroren werd, liep na de ommezwaai van het CDA door de wandelgangen van het parlement onder het roepen van ‘Yes, we can!’

De VVD wees naar het regeerakkoord en deed niets. ‘We moeten de VVD ook wat geven’, klonk het bij de andere partijen. Maar wat? Het eerste waar ze op kwamen was‘versnelling van de procedures’.

Het werd de basis voor de oplossing. Toen de onderhandelingen daadwerkelijk begonnen, bleek ook de VVD nog wel wat wensen te hebben. Resultaat: er komt nog één keer een groot pardon en daarna niet meer. Dat hoeft ook niet, want kinderen krijgen geen kans meer zich in Nederland te wortelen. De procedures worden immers versneld.

Een generaal pardon of een kinderpardon – elke keer als het als oplossing uit de hoge hoed kwam zou het absoluut de laatste keer zijn, de allerlaatste keer. Een jaar of wat later begint de discussie opnieuw.

De procedures versnellen, daar hadden ze het al over onder premier Ruud Lubbers, nu dertig jaar geleden. Onder Wim Kok klonk de roep opnieuw. En onder Jan Peter Balkenende en nu dus onder Mark Rutte. Sommige dingen veranderen nooit.

‘Voortaan is er veel eerder duidelijkheid’, juichte Segers toen de vrede getekend was. Er komt nooit meer een nieuw kinderpardon, zei Buma. Tenminste, voegde hij er aan toe, ‘Dat is wel de inzet.’

Ook in de kabinetten Rutte IV en Rutte V zal het asielbeleid hoofdpijndossier zijn. Welke partijen het dan ook zijn die samen twaalf dagen lang geen crisis beleven.

Image