Opinie | Een nieuwe bestuursstijl? Kalm aan, zegt Sir Humphrey

Jaap Jansen22 apr '21 06:183 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Nu de Tweede Kamer zich opmaakt voor een dualistisch reveil en van regering en ambtenarij een nieuwe bestuursstijl vraagt, dempen de topambtenaren de verwachtingen. Ze schrijven hoe goed, gezien de omstandigheden, hun 120.000 ambtenaren hun werk eigenlijk doen. Terwijl de coronacrisis alle aandacht vraagt, is er gebrek aan geld en personeel; verouderde ICT en complexe wet- en regelgeving. En dan vraagt de politiek ook nog eens een forse bijdrage aan het herstel van vertrouwen in de overheid! Je hoort ze zuchten.

Radicale ideeën

De brief is ondertekend door hun voorzitter, Gert-Jan Buitendijk, secretaris-generaal van Algemene Zaken, en verzonden vanuit het ‘Kabinet Minister-President’. Opmerkelijk, want is het niet premier Mark Rutte die roept dat hij ‘radicale ideeën’ heeft over een nieuwe bestuursstijl?

Uiteraard hebben de ambtenaren – na de toeslagenaffaire en allerlei andere deuken in het vertrouwen - de boodschap begrepen. Maar verwacht niet dat de problemen snel opgelost zijn, schrijven ze. ‘Halsoverkop verbeter- op verbetermaatregel stapelen vergroot de kans op nieuwe drama’s.’ Departementale herindelingen zijn ook niet de oplossing. En het openbaar maken van ambtelijke adviezen voelt onveilig.

Luister terug | Jaap Jansen | Hoe Tjeenk Willink zijn briljante strategie uit 1994 opnieuw toepast

In hun brief schrijven de SG'sniets over het breed gevoelde gemis aan vakinhoudelijke kennis aan de top van de ministeries, waar ze voornamelijk met management bezig zijn. Begrijpelijk dat ze daar niet over reppen, want dan zou het opeens over henzelf gaan.

Aan de slag

Het is verstandig als de nieuwgekozen Kamer ondertussen alvast met deze brief aan de slag gaat. Want je hebt niets aan fraaie voornemens voor een nieuwe cultuur als Kamer en ambtenarij elkaar straks niet goed blijken te verstaan. Volgens de SG's de dynamiek tussen kabinet, Kamerleden en ambtenaren ‘verruwd’. Als je daar iets aan wilt doen, moet je in gesprek.

Meer Jaap Jansen? Klik hier!

Daarom een gratis advies aan de nieuwe Kamer: nodig de twaalf secretarissen-generaal uit voor een hoorzitting. Waarin gevraagd wordt: wat bedoelt u precies met uw brief? Hoe kunt ook u ervoor zorgen dat er een opener cultuur ontstaat?

Luister terug | Jaap Jansen | De greep naar de macht van Kaag en Hoekstra

Er is werk aan de winkel voor de nieuwe Kamer. Want anders hebben we binnenkort een mooi regeerakkoord dat pleit voor een nieuwe bestuursstijl, maar nog steeds grote vraagtekens bij de uitvoering. En was nu niet juist daar – bij die uitvoering – aan het licht gekomen dat het anders moet, in Den Haag?

Over Jaap Jansen

Politiek commentator Jaap Jansen in de wandelgangen van de macht. Luister live donderdagochtend om 06:25 in De Ochtendspits of wanneer je wilt via bnr.nl/jaap-jansen, Apple Podcast of Spotify.