Opinie | Stop met dat anti-groei-denken

Jaap Jansen29 jul 20213 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Ik kan me hier enorm over opwinden. Vijftig of honderd jaar geleden dachten veel mensen in ons deel van de wereld waarschijnlijk ook al dat ze alles al hadden wat ze zich konden wensen. Ik ben heel erg blij dat de economische groei toen niet in de ban is gedaan. Mijn leven is toch echt een stuk gerieflijker dan dat van mijn voorgeslacht.

Ik vind het onvoorstelbaar arrogant te veronderstellen dat we nu een soort hoogtepunt van vooruitgang hebben bereikt. In mijn jeugd bestonden mobiele telefoons niet. Ik heb dat toen niet als een gemis ervaren. Maar nu ze er wel zijn, wil ik niet meer zonder.

Als we nu zouden besluiten dat we geen economische groei meer willen, ontzeggen we toekomstige generaties een hoger welvaartsniveau dan het onze. We zouden de eerste generatie zijn die zo’n beslissing zou nemen. Het gekke is dat veel mensen denken dat het anti-groei streven juist in het belang van toekomstige generaties is.

Wat anti-groei-denkers ook vergeten is dat toenemende welvaart ons juist in staat stelt beter voor onze leefomgeving te zorgen. Ik zeg niet dat er geen grote uitdagingen zijn, maar het is geen toeval dat de luchtkwaliteit in ons land en de waterkwaliteit in onze rivieren nu veel beter zijn dat 40 jaar geleden.

Wat de anti-groei-denkers verder vergeten is dat zonder economische groei niemand erop vooruit kan gaan zonder dat iemand anders erop achteruit gaat. Niemand houdt ervan om erop achteruit te gaan. Daar verzet men zich tegen. Dat maakt het voor mensen in minder goede posities en vooral jongeren extra lastig om fatsoenlijke kansen te krijgen. Juist in landen waar de economische groei langere tijd heel laag blijft, is de jeugdwerkloosheid doorgaans hoog. Niet voor niets wordt in landen als Japan en Italië, landen met chronisch lage economische groei, vaak gesproken over een verloren generatie. Het is volstrekt helder dat economische groei ervoor zorgt dat kansarmen en jongeren juist wel kansen krijgen op economische ontplooiing.

Je moet het streven naar economische groei niet verwarren met materialisme en natuurlijk moeten we zorgen voor onze leefomgeving. Maar laten we ophouden met dat anti-groei denken. Juist als de economie groeit, zullen mijn kinderen en kleinkinderen en ook de uwe de beste kansen krijgen.