Airbnb vs. de rest

Juridische Zaken2 okt 201823 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

BNR Paul van Liempt
BNR Paul van Liempt

Arthur Kan, advocaat bij KanPiek Fiscale Advocatuur en Wout Jeroen Leenders, bestuursrechtadvocaat bij Hielkema & Co bespreken hoe gemeenten, Belastingdienst en Airbnb nader tot elkaar proberen te komen.

Axel Hagedorn vs. de KNLTB

Maandelijks volgen we de strijd van advocaat Axel Hagedorn tegen de verkoop van zijn gegevens door de KNLTB. Zijn advocaat Menno Weij van Solv vertelt de laatste stand van zaken. Dat de KNLTB voorlopig geen nieuwe belactie begint, zien Axel Hagedorn en zijn advocaat als een eerste overwinning. De tennisbond wil het liefst met de twee om tafel en reageert niet in de uitzending, maar wilde wel schriftelijk reageren.

De reactie van de KNLTB: De uitnodiging voor het gesprek staat nog steeds open, we lichten de acties en de gang van zaken graag toe. Op dit moment lopen er geen acties met telefoonnummers, ook nog niet gepland voor de rest van dit jaar. We evalueren intern de twee acties die we hebben uitgevoerd met onze partners TennisDirect en de Nederlandse Loterij en informeren de Ledenraad hierover in december. De Ledenraad heeft ingestemd met een collectieve opt-in op NAW en telefoonnummers, waardoor een gerechtvaardigd belang is ontstaan. Leden kunnen wat betreft het verstrekken van NAW en telefoonnummer individueel gebruikmaken van het recht van bezwaar en zich via een link afmelden. Hierover hebben we ze op de hoogte gesteld. Dit advies geven we ook aan leden en verenigingen, zoals ook aan LTC Naaldwijk. We benadrukken nogmaals dat dit niet geldt voor e-mailadressen, daarvoor is een persoonlijke opt-in nodig. De KNLTB houdt zich bij de verstrekking van gegevens aan partners altijd aan de geldende wet- en regelgeving. We gaan uiterst zorgvuldig met data van onze leden om en de inkomsten uit acties met partners vloeien direct terug naar de tennissport en/of bieden onze leden direct voordeel. Uiteraard gaan we liever het gesprek aan met de heer Hagedorn en zijn advocaat, maar een eventueel kort geding zien we met vertrouwen tegemoet.