Opinie | Sancties werken maar voor 30 procent

De Bundesbank denkt dat de olie- en gasboycot een economische krimp gaat opleveren. Volgens BNR-econoom Han de Jong is het daarom zinnig om de afweging te maken of de gevolgen van de sancties voor de eigen economie wel in verhouding staan tot de beoogde effectiviteit ervan. Uit het onderzoek dat er namelijk naar gedaan is, blijkt immers dat sancties een effect hebben van slechts 30 procent - en als ze bedoeld zijn om een militaire agressor in toom te houden, is dat nóg minder.