Macro met Boot en Mujagić | Stop met opportunistische maatregelen als voltijdbonus

Macro met Boot en Mujagić26 sep 20227 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Er gaan steeds meer stemmen op om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden met een voltijdbonus. Econoom Arnoud Boot noemt dat opportunistische maatregelen, hij pleit voor beleid in plaats van een bonus: de kwaliteit van werken verbeteren, minder met toelages werken.

Werken moet lonen, het minimumloon moet drastisch omhoog en de zzp'er moet toegang krijgen tot sociale zekerheden. Weliswaar is er krapte op de arbeidsmarkt, de economie functioneert want we hebben sinds de coronacrisis maar liefst 9 procent meer banen gecreëerd, zegt Boot. Nu alleen nog de personele invulling daarvan. En die moet niet gezocht worden in 'opportunistische maatregelen' als de voltijdbonus of allerlei toelages.

De bereidheid om te werken moet volgens de econoom vergroot worden. Hoe? Door het werken interessanter te maken: meer autonomie, beter combineerbaar met privé en zorgtaken. Het verheugt Boot dan ook dat nu 95 procent van de kinderopvang door de overheid betaald wordt.Ook moet langer werken beter beloond worden,. En nee, niet via een toelagesysteem. 'Telkens wanneer we een toelage bedenken om een bepaalde inkomensgroep te helpen, wordt die toelage afgetopt op een bepaald inkomensniveau en dat bepaalt dat hele hoge marginaal tarief van de belastingen als je iets meer gaat werken. We zitten verkeerd door alleen met met toelages te werken, we kunnen niet driekwart van het land op toelage zetten zoals nu het geval is.'

De minimumlonen moeten voorts drastisch omhoog, zegt Boot. 'Dat was allang nodig want het loongebouw bleef achter, de hogere lonen aan de onderkant hoeven dus ook niet afgebouwd te worden.'