Macro met Boot en Mujagić | Raad van State houdt kabinetsplan tegen

Macro met Boot en Mujagić30 jan 20237 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

De Raad van State heeft geen spaan heel gelaten van de plannen van het kabinet voor de huurtoeslagverandering. En dat is jammer volgens econoom Arnoud Boot, die het zelf wel een zinvol plan vond.

Momenteel is de huurtoeslag gekoppeld aan de hoogte van de huur, maar het kabinet wil dat veranderen door het aan de inkomenssituatie van een huurder te koppelen. 'Als die persoon er dan voor kiest om in een duurder huis te gaan zitten, dan krijgt diegene geen extra huurtoeslag', duidt Boot de situatie. 'Dus op zichzelf is dat een zinvol plan.'

Volgens Boot zou het tevens betekenen dat de 'kunstmatige grens' tussen de huur waar men nog huurtoeslag voor krijgt en de hogere huren - waar dat dus niet het geval is - zou verdwijnen. 'Omdat men een vaste toeslag krijgt, ongeacht wat de huur is. Dat is zinvol', stelt hij, al geeft hij toe dat er genoeg haken en ogen aan zitten. 'Als je het zomaar invoert echter én je wil het budgetneutraal doen als overheid, dan krijg je groepen die erop achteruit gaan.'

Berekening

Ondanks alle mooie ambities van het kabinet, mag er volgens Boot dus worden gesproken van winnaars en verliezers. En dat zit hem in meerdere factoren, zoals de verhoging van het minimumloon. 'De doelgroep is al groter gemaakt, omdat mensen met hoge huur nu wél in aanmerking zouden komen voor huurtoeslag', vervolgt Boot. 'En er zijn altijd winnaars en verliezers als er een systeem wordt gewijzigd. Maar nu zijn ze er voor twee redenen. Dat levert een groep op die er per definitie beter uitkomt, omdat de groep groter is, en een groep die er per definitie slechter uitkomt.'