Een nieuwe ruilverkaveling moet de stikstofcrisis oplossen

Newsroom5 dec 201923 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

0:35 Ruilverkaveling - met Vasco van der Boon, FD

In een opiniestuk in het FD breken Louise Fresco en Cees Veerman een lans voor een 'agrarische hoofdstructuur'. Zoals er gebieden zijn waarin de natuur voorrang krijgt, zo moeten er ook gebieden worden aangewezen waarin dat voor de landbouw geldt, vinden zij.

- Kopstukken bepleiten concentratie landbouw

- Opinie | Louise O. Fresco en Cees Veerman: Kabinet moet staatscommissie instellen voor toekomst landbouw en voedselvoorziening

- 'Landbouwgronden meer concentreren'

Meer over dit domein:

- Bouwsector dringt aan op grootscheepse natuurverbetering

- Kabinet paait GroenLinks en PvdA om vóór stikstofwet te stemmen

- 'Spoedwet stikstof móet er komen'

8:45 Fastfood - met Wesley Weerts, BNR

Het aantal fastfoodrestaurants van de grote ketens in zes jaar met bijna een kwart toegenomen. Alleen al dit jaar zagen we een stijging van zes procent. Ondertussen neemt het aantal traditionele cafetaria's juist af.

- Fastfoodketens profiteren van vraag naar snelle hap

14:59 Concurrentie - met Mathijs Schiffers, FD

Europese regels voor mededinging en staatssteun moeten niet alleen gelden voor Europese bedrijven. Ook bedrijven van buiten de unie die hier actief zijn moeten daaraan gaan voldoen, staat in een voorstel van de Nederlandse regering. Zo krijgt Europa meer mogelijkheden om oneerlijke concurrentie door staatsbedrijven uit China en andere niet-lidstaten, te beteugelen.

- Nederland wil Europese actie tegen oneerlijke concurrentie uit China

- Kabinet neemt stappen tegen ongewenste overnames