'Niets wijst op strategisch formatielek'

Blik op de Formatie19 aug 201711 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Frits Huffnagel kan zich eigenlijk niet voorstellen dat het lek iemand uit de 'binnenste schil' van de formatiegesprekken is. Waarschijnlijker acht hij het dat iemand uit één van de vier betrokken fracties zijn mond niet heeft kunnen houden over het stuk van de hand van informateur Gerrit Zalm - dat in feite niet meer is dan een inhoudelijke oriëntatie op de verschillende verkiezingsprogramma's. 'Zo'n stuk wordt uitgedeeld aan de onderhandelaars en die geven het weer door aan hún achterban. Op een gegeven moment zijn er dan best veel mensen die het weten.'

Jack de Vries heeft wel degelijk een potentiële dader in het vizier: het kopieerapparaat. In feite zegt hij daarmee dat van een strategisch lek geen sprake kan zijn. 'Want als je strategisch lekt, dan doe je dat mondeling; je waakt er wel voor om een journalist stukken te geven die door de informateur worden uitgereikt, want meestal zitten daar bepaalde kenmerken in. Iedereen weet dat een stuk geven aan een journalist het domste is wat je kunt doen als je strategisch bezig bent. Alle fracties hebben professionele mensen, dus dat verwacht ik niet.'

Volg onze
formatieblog

Juist het feit dat het AD ogenschijnlijk drie dagen achtereen uit hetzelfde document citeert, wijst erop dat er kennelijk een ongelukje gebeurd is. 'Je moet met je formatieteam gaan onderhandelen en dus ga je snel iets kopiëren. Zo is er wel eens een journalist geweest die een stuk te pakken kreeg door naar zo'n kopieerapparaat te lopen en op de knop 'herhaal laatste opdracht' te drukken. Ik zie niet dat één van de fracties dit strategisch heeft ingestoken. Dat zou kunnen passen bij de ethische onderwerpen van dinsdag, maar het vervolg gaf anders aan.'