Spitsbrekers | Gratis OV is geen goed idee

Spitsbrekers5 mrt 20205 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Luxemburg is het eerste land in de wereld waar burgers gratis kunnen reizen. Volgens vervoerseconoom Erik Verhoef zijn er eerder al voorstellen en experimenten gedaan met gratis OV. 'Helemaal wereldvernieuwend is het niet, maar het is wel een opmerkelijke stap. Het roept natuurlijk de vraag op of dat ook voor Nederland een goed idee kan zijn.'

Image
( ANP)

Omslachtig

Verhoef vindt dat Nederland het voorbeeld van Luxemburg niet moet volgen. 'Het is een omslachtige manier om iets aan de files te doen', zegt hij. ‘Om mensen echt uit de auto te krijgen, is het maar een zeer beperkt effectieve maatregel.'

Verhoef noemt drie redenen:

1. Het aantal files neemt de laatste jaren alleen maar toe. Automobilisten die het openbaar vervoer als een goed alternatief zien, zijn volgens hem al eerder overgestapt.

2. Het OV kampt met capaciteitsproblemen in de ochtend- en avondspits. Bussen, treinen, trams en metro’s zitten overvol.

3. Experimenten wijzen uit dat mensen in steden vooral van de fiets naar het openbaar vervoer overstappen.

Wat werkt wel?

De vervoerseconoom denkt dat het beter is om forenzen gericht een prikkel te geven, zodat ze hun reisgedrag veranderen. 'Het ligt veel meer voor de hand om het OV buiten de spits goedkoper te maken, zodat je reizigers een prikkel geeft om het tijdstip van de reis aan te passen.' De NS start deze zomer met een experiment waarbij jongeren die buiten de spits reizen flinke korting krijgen.


Mede mogelijk gemaakt door