Mannelijke vogels sterven uit door klimaatverandering

Wetenschap Vandaag16 sep 20215 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

De kanoet, die jaarlijks foerageert in West-Afrika en broedt in Siberië, neemt de laatste jaren sterk in aantal af. Daarnaast worden er naar verhouding steeds minder mannetjes geboren.

Snavel

De vogel verandert ook van uiterlijk: de vogels worden kleiner en hun snavel wordt langer. Dat komt door natuurlijke selectie onder druk van het opwarmende klimaat.

Te vroeg

Normaal gesproken komen er vroeg in het broedseizoen vooral mannetjes uit het ei, maar omdat de zomers in Siberië steeds vroeger invallen, zijn de vogels te laat in het hoge noorden voor vroeg broedsel. Belangrijk om te beseffen is dat de meeste insecten, die gemiddeld vier weken eerder dan dertig jaar geleden uit de grond komen, dan al dood zijn.

Kanarie

Jan van Gils ziet de kanoet als een kanarie in de kolenmijn. Wat de kanoet nu overkomt kan straks andere vogelsoorten gebeuren, en wellicht ook andere diersoorten.