Politiek niet, maar geslacht wel bepalend voor hoe goed we anderen kunnen 'lezen'

Wetenschap Vandaag26 mei 20233 minuten
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Of het nou komt door politieke voorkeur, het wel of niet vertrouwen hebben in de wetenschap, of iets als religieuze- of sociale overtuigingen: we lijken steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar te staan.  

Een team van Britse psychologen heeft nu gekeken wat bepaalt of iemand zich in kan leven en kan begrijpen wat een ander denkt. Ze bestudeerden hiervoor een groep van 4000 mensen. Van deze mensen verzamelden ze gegevens over onder andere leeftijd, politieke voorkeur, opleiding, sociaaleconomische status en geslacht.  

Vervolgens lieten ze de proefpersonen een ‘mindreading test’ doen. Deze test werd in 2021 door dezelfde groep onderzoekers ontwikkelt en bestaat vooral uit stellingen waarmee bepaald wordt of een persoon zich goed kan inleven in wat iemand anders denkt. Nou kun je bij deze methode wel enige vraagtekens zetten, onder andere dat de uitkomst een gemiddelde betreft en je ervan uit moet gaan dat mensen eerlijke antwoorden geven. Toch was het wel interessant wat eruit kwam.  

Politieke voorkeur had geen effect op het inlevingsvermogen van de deelnemers, maar opleiding en geslacht wel. Vrouw zijn en hoogopgeleid zijn waren de sterkste bepalers voor het goed kunnen lezen van anderen. Leeftijd speelde alleen een rol als iemand op leeftijd was. Ouderen bleken ook iets minder goede social skills te hebben. 

Volgens de onderzoekers geeft dit ons belangrijke informatie over waarom we elkaar soms niet meer begrijpen en wat we daaraan kunnen doen. Politieke voorkeur is volgens hun daarin een niet bestaande barrière. En al kunnen we moeilijk allemaal vrouw worden, opleiding is zeker iets waaraan we meer zouden kunnen doen.

Lees hier meer over het onderzoek: Gender trumps politics in determining people’s ability to read others’ minds.