Hemmen24 dec '17 08:27

Minder klimaatschade en meer monden voeden door slimme landbouw

Auteur: Judith Laanen

Kun je als boer meer monden voeden en tegelijkertijd klimaatverandering tegengaan? Volgens Jonathan Verschuuren - hoogleraar International and European Environmental Law aan Tilburg University - wel.

Kangaroos hoppen door een wijngaard in de Australische streek Orange in Nieuw-Zuid-Wales.
Kangaroos hoppen door een wijngaard in de Australische streek Orange in Nieuw-Zuid-Wales. (ANP)

De verzamelterm klimaatslimme landbouw kan een oplossing zijn, onderzocht Verschuuren. Deze verzamelterm dekt landbouwpraktijken en technologieën met drie doelen: broeikasgassen terugdringen, landbouw helpen aanpassen aan het klimaat en de productie opschalen.

'Klimaatverandering schaadt de landbouw'

Volgens Verschuuren schaadt klimaatverandering onze landbouw en heeft dat invloed op de manier waarop we voedsel kunnen blijven verbouwen en de hoeveelheid en snelheid waarmee we die we produceren. Dat is nu al te zien. In Nederland krijgen we volgens Verschuuren te maken met nattere periodes en schade door droogte, op verschillende plekken.

Volgens Verschuuren vallen de grootste klappen straks in Azië, Afrika, Australië en Zuid-Amerika. 'Daar worden enorme productieverliezen verwacht van wel 25 procent. Dat zijn precies de gebieden waar de komende decennia grote bevolkingsgroei plaatsvindt en waar ook de vraag vandaan komt. Maar ook de rijkere bevolking in China en India krijgt een aangepast dieet.'

Zo doen ze het in Australië

In Australië is het bewustzijn over klimaatverandering al verder doorgedrongen. Zo is er sinds 2011 een wet die probeert boeren te stimuleren klimaatslimme landbouw toe te passen. Verschuuren bekeek welke technieken ze gebruiken en wat we er van kunnen leren in Europa. Boeren kunnen bijvoorbeeld financiële steun krijgen van de overheid als ze kunnen aantonen dat ze een bepaalde broeikasgasemmissie hebben voorkomen of opgevangen, vertelt hij.

Vegetatie en bodemgebruik kunnen daar namelijk ook bij helpen. 'Een bekend voorbeeld is het vergroten van de opname van koolstof in de bodem, door in plaats van kunstmest plantstoffen te gebruiken, door minder of helemaal niet meer te ploegen, door natuurlijke vegetatie aan te planten en constante vegetatie te hebben zodat er altijd CO2 opgenomen kan worden.'

Terug naar een natuurlijkere vorm van landbouw

Al deze methoden en technieken om zoveel mogelijk uitstoot tegen te gaan vormen een terugkeer naar een biologische, natuurlijke wijze van landbouw, zegt Verschuuren. Maar het gebeurt nog niet in Europa vanwege het gebrek aan regelgeving. Voor een deel is het moeilijk een grote traditionele sector om te vormen en het is risicovol om een hele bedrijfsvoering te veranderen, zegt hij. 'Ons beleid is kortetermijnbeleid. Boeren moeten een grote verandering ondergaan, dan moet je zekerheid krijgen voor tientallen jaren.'

Gerelateerde artikelen