16 december | De lucht in of het weiland op?

Bouwmeesters16 dec 2015
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Want in die tijd moet er ruim een miljoen woningen worden bijgebouwd, zo voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw. De helft van die huizen komt in de Randstad.

De trek naar de steden zet door, krimpgebieden zullen blijven krimpen. Dus waar laten we al die huizen en gebouwen waar we in werken? Stapelen in de lucht of bouwen in het groen?

Te gast zijn:
-Friso de Zeeuw, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft én directeur Nieuwe Markten bij gebiedsontwikelaar BPD.
-Jeroen Niemans, planoloog bij Platform31 en coördinator van het Jaar van de Ruimte.
-Dennis Straat, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van Zaanstad.

Verslaggever Jigal Krant werd door Bram Adema, directeur van CFP Green Buildings, rondgeleid door het Pythagoras-gebouw in Utrecht. Volgens Adema zijn er snel grote slagen te maken om de klimaatdoelen van Parijs te halen als we de CO2-uitstoot van onze gebouwen terugdringen.

Op de schop:
Volgens architect Ben Westenburger van Rothuizen Architecten mag het natuurgebied bij de Oosterschelde 'op de schop'.

 

De provincie Zeeland laat in een reactie weten dat het belangrijk is om hier zorgvuldig mee om te gaan, voor natuur en landschap, maar ook met de kansen voor wonen en recreëren.

"In ons coalitieprogramma hebben we daarom het maken van een Kustvisie opgenomen. Hierin willen we zorgvuldig afwegen waar de kracht van Zeeland kan worden gebruikt om bijzondere concepten te realiseren. Dit geldt voor wonen en recreëren, maar ook waar juist landschap en natuur beschermd moeten worden. Natuurlijk is waterveiligheid ook van belang voor een provincie als Zeeland. De Kustvisie moet de kansen voor economie, maar ook het beschermen van het landschap en de waterveiligheid samenbrengen."

De provincie Zeeland gaat hierover volgend jaar in gesprek met gemeenten, Rijkswaterstaat en Zeeuws Landschap.


Luister woensdag om 15.30 uur naar BNR Bouwmeesters