BNR Campagne8 mrt '14 13:32Aangepast op 8 mrt '14 14:14

'Plasterk is nog niet van D66 af'

Auteur: BNR Webredactie

D66 wil van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken weten of de Amerikaanse overheid bij liquidaties met drones gebruik heeft gemaakt van de 1,8 miljoen metadata die de Nederlandse overheid heeft verstrekt. Dat zegt D66-voorman Alexander Pechtold tegen BNR. "Drones passen eigenlijk nog helemaal niet in onze nieuwe wetgeving en ik vind dat het kabinet te laks is met zorgen dat dat wél gaat gebeuren."

Plasterk is dan ook nog niet van D66 af, bevestigt Pechtold in BNR Campagne. "Dit is hele gevoelige informatie die steeds meer vragen oproept, dus ook deze vragen zal de minister moeten beantwoorden. In onze democratie hebben we veiligheidsdiensten die worden gecontroleerd door een commissie van toezicht en door een commissie van fractievoorzitters. Dat systeem kan alleen bestaan als we zeker weten dat die controles betekenen dat we volgens de wetten opereren."

Metadata
Pechtold staat nog steeds achter de steun voor de motie van wantrouwen tegen Plasterk, naar aanleiding van de gebrekkige informatieverstrekking over de metadata door de minister van Binnenlandse Zaken. Dat de VS, zoals NRC bericht, waarschijnlijk Nederlandse metadata heeft gebruikt bij liquidaties met drones is volgens Pechtold nog meer reden om bij Plasterk aan te blijven dringen op openheid, waar de Kamer volgens hem overigens al tijden om vraagt.

Dat in een rechtsstaat het functioneren van veiligheidsdiensten soms heel belangrijk is, neemt volgens hem niet weg dat er meer openheid moet komen. "Moeten we onze wetten aanpassen en moeten we die data wel afstaan aan de Amerikanen als ze er dingen mee doen die niet binnen ons rechtsbestel passen?" De commissie-Dessens is heel kritisch geweest op de rechtmatigheid van het verstrekken van informatie aan Amerikanen die er aanvallen mee uitvoeren, memoreert Pechtold nog eens. "Die aanvallen eisen veel burgerslachtoffers en het Nederlandse rechtssysteem zit niet zo in elkaar dat je je tegenstander liquideert."

Gerelateerde artikelen