Duurzaam1 nov '11 15:20

Leiders scheepvaart zoeken samen oplossing vervuiling

Auteur: redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Vijftien grote scheepvaartexploitanten zijn bereid verschillende stappen en maatregelen te nemen om in 2040 een duurzame scheepvaart te hebben.

Ze ondertekenden vandaag het "Vision 2040" document, dat is opgesteld door Sustainable Shipping Initiative (SSI). Deze organisatie brengt leiders van de wereldwijde scheepvaartindustrie samen om met elkaar te bespreken hoe zij aan een duurzame toekomst kunnen bijdragen.

De organisatie wil meer energie-efficiënte schepen en meer gebruik maken van hernieuwbare energie. Echt concrete doelen voor uitstootreductie worden niet in het document genoemd.

Leiders

Onder de vijftien ondertekenaars bevinden zich bedrijven als Maersk Line, ABN Amro, Unilever en BP Shipping. Ze zien in dat er nu actie ondernomen moet worden om de 2040-doelstellingen te halen. De deelnemende bedrijven stellen daarom hun werk voor onderzoek open aan het SSI.

Vervuilend

De scheepvaart is goed voor 3 % van de wereldwijde CO2-uitstoot, naar verwachting zal de uitstoot in de komende 40 jaar met 150 tot 250 % stijgen. Volgens SSI zouden internationale technische normen al kunnen leiden tot een CO2-reductie van 25 tot 30% in 2030 ten opzichte van de huidige uitstoot.

Gerelateerde artikelen