Hemmen1 okt '13 10:00Aangepast op 1 okt '13 13:37

'Geen schade door schaliegasboringen'

Auteur: Thijs Baas

Schade door boringen naar schaliegas is uitgesloten. Lichte aardbevingen zijn niet uitgesloten, maar die blijven gegarandeerd zonder gevolgen. Dat zegt directeur Frank de Boer van Cuadrilla Resources tegen BNR Paul van Liempt.

"Er zijn drempelwaardes, maar die kun je goed monitoren", zegt De Boer. "Wij sluiten op basis van seismische evaluaties uit dat boringen tot enige schade leiden. Er kunnen kleine bevingen ontstaan, maar er vindt in de ondergrond van alles en nog wat plaats. Dat kun je voorkomen door te monitoren en beheersen. Onze investeerders houden er niet mee op."

Het is een misverstand dat het uitstel van het boorbesluit ook anderhalf jaar vertraging betekent, zegt De Boer. "Het is jammer dat er nog geen besluit is genomen over proefboringen. Er moet meer informatie komen op basis waarvan een beter besluit genomen kan worden. In de tijd die gegeven wordt gaan we in dialoog met alle betrokken partijen."

Proefboringen
De Boer geeft leiding aan het bedrijf dat de vergunningen heeft voor de proefboringen in Noord-Brabant en de Noordoostpolder. Ondanks het uitstel heeft hij veel vertrouwen in minister Henk Kamp. De vrees dat diens structuurvisie gemeenten onder druk zet om ook te gaan boren vindt hij ongegrond. "De vraag is: wat zit erin en hoe kunnen we tot een win-winsituatie komen?" 

Kamp heeft zelf ook heel duidelijk aangegeven dat hij lokale overheden wil betrekken in de besluitvorming. "In theorie kun je op basis van goede argumenten afzien van de boringen", erkent De Boer. "Maar ik zie die argumenten niet. Sterker nog: het verbaast me zeer dat mensen niet willen weten wat de waarde van schaliegas kan zijn. Straks ligt in een structuurvisie vast wat de beste plekken zijn om naar schaliegas te boren."

Omgeving
Voor De Boer is er geen twijfel over dat hij ook omwonenden kan overtuigen van het nut van schaliegas. "Ik denk dat wij in staat zijn om een meerderheid achter onze activiteiten te krijgen. Dat doen wij met goede uitleg en als het nodig is compensatie. "Desnoods mag er wat tegenover staan. Wij zijn bereid om een deel van de opbrengsten beschikbaar te stellen voor de regionale omgeving. Wij hebben dat in Engeland gedaan: 1 procent van de revenuen gingen naar de mensen uit de regio."

De waarde van het schaliegas'project' blijkt ook al uit het enthousiasme van investeerders, zegt De Boer. "Als het de moeite en geld niet waard is, dan zijn er geen investeerders voor te vinden. Zo simpel is het. Mensen zijn niet zo risico-avers en bovendien zijn de risico's acceptabel en beheersbaar."

Gerelateerde artikelen