Wetenschap Vandaag1 aug '16 18:27Aangepast op 2 aug '16 09:06

Uitsterven van grootste zoogdieren in zicht

Auteur: Dave Krajenbrink

En dus slaan internationale wetenschappers groot alarm.

Leeuwen, gorilla's, neushoorns, we weten al heel lang dat deze dieren met uitsterven worden bedreigd. Ondanks natuurbescherming is het moment dat ze er écht niet meer zijn, heel dichtbij. Die noodkreet doen 43 internationale toonaangevende wild life-wetenschappers uit onder meer de VS, Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. Het probleem is volgens de onderzoekers urgenter dan de klimaatverandering.

Rode Lijst
Zij analyseerden de Rode Lijst met bedreigde diersoorten van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Van alle planteneters zwaarder dan 15 kilo en vleeseters boven de 100 kilo blijkt 60 procent op het punt te staan uit te sterven.  Vooral in Zuid-Oost Azië en ten zuiden van de Sahara in Afrika is de situatie alarmerend. En juist daar zijn veel verschillende grote diersoorten te vinden.

Succesen
Natuurbeschermers als het Wereld Natuur Fonds (WNF) weten al decennia dat het met de grote zoogdieren slecht is gesteld. Met stropers en ontbossing als hoofdschuldigen. Toch worden er zeker ook dieren van de ondergang gered zegt Gert Polet, onderzoeker en teamleider Soortenbescherming bij het WNF. "De Indische neushoorn was bijna uitgestorven maar weer teruggekomen. Dichter bij huis is in Spanje de Iberische lynx in aantallen dankzij natuurbeschermingsmaatregelen weer verdubbeld."

Sleutelrol
Maar er moet meer gebeuren vinden de wetenschappers die nu de noodklok luiden. Zo moet aan die Rode Lijst van bedreigde diersoorten  ook sancties verbonden worden, vindt ook Polet. "Als wij denken een oliepalmplantage aan te leggen in een olifantenhabitat, moet dat verboden worden."

Ja, er zijn eerder diersoorten voorgoed verdwenen, maar grote zoogdieren als gorilla's  en neushoorns spelen een sleutelrol in ons ecologisch systeem, weet Polet. "Als de gorilla is verdwenen, is ook het hele bos waarin de gorilla leeft verdwenen waardoor de watervoorziening voor de steden in die omgeving in het geding komt. Ook landbouwgebieden drogen door dat verlies van habitat op."

Gerelateerde artikelen