Adoptiebaby's leren hun moedertaal makkelijker

Wetenschap Vandaag18 jan 2017
Of luister de podcast via:

Over de aflevering

Screenshot van virtueel Koreaans toetsenbord van Google Translate
Screenshot van virtueel Koreaans toetsenbord van Google Translate

In dit onderzoek is gekeken naar adoptiekinderen uit Korea. Daarvan zijn er duizenden in ons land, en hun moedertaal verschilt sterk van het Nederlands. Dat zit niet alleen in de woorden, maar ook in de Koreaanse klanken. Waar wij de K, P en T als drie klanken horen, tellen Koreanen er negen.

Hoe jong de geadopteerden ook naar ons land kwamen, als volwassene leren ze dat onderscheid sneller te horen. En hun uitspraak wordt ook beter. Zelfs als ze hun eerste woordjes in het Nederlands spraken.

Dat zegt iets over wat kinderen in hun eerste maanden al leren over hun moedertaal, zegt Mirjam Broersma van de Radboud Universiteit. Al heel jong leren we de klanken van een taal. Dat is abstracte kennis. We leren de klanken dus niet als heel woord.

Broersma denkt daarom dat het resultaat van haar onderzoek niet alleen voor Koreaans geldt, maar algemeen opgaat. Er loopt nu een vergelijkbaar onderzoek met adoptiekonderen uit China om dat duidelijk te maken.