58 resultaten

Relevantie Datum

Institutionele beleggers willen werk maken van duurzaamheid

Grote institutionele beleggers vinden dat bedrijven te weinig vaart maken om de klimaatdoelen te halen. Uit onderzoek van Climate Action 100+ blijkt dat grote bedrijven veel mooie woorden hebben over verduurzaming, maar dat ze nog weinig concrete actie ondernemen. 'Dit rapport is een soort benchmark, een nulmeting', denkt hoogleraar Institutionele Beleggers Rob Bauer van de Universiteit Maastricht.