236 resultaten

Relevantie Datum

Oud-minister Kamp: 'Ik wist niet dat de winning omlaag kon'

Oud-minister Henk Kamp zegt in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat hij niet wist dat de gaswinning in 2013 omlaag kon. Gashandelaar GasTerra had becijferd dat de leveringszekerheid niet in gevaar zou komen als de winning verlaagd zou worden. Ook het ministerie van Kamp, Economische Zaken, wist hiervan, bleek uit eerdere verhoren. Kamp zelf zegt dat hij er geen weet van had.

OVV-voorzitter Dijsselbloem: 'Er zijn heel veel lessen te leren uit de corona-aanpak'

Nederland was aan het begin van de coronacrisis onvoldoende voorbereid op een grootschalige uitbraak van een nieuwe infectieziekte. Daardoor is te lang gefocust op de bestrijding van het virus en is onvoldoende rekening gehouden met de maatschappelijke gevolgen van het beleid. Ook is er aan het begin van de crisis te weinig omgekeken naar ouderen in verpleeghuizen.