92 resultaten

Relevantie Datum

Kamerleden willen 'bewijs' stoppende veehouders en natuurherstel

Kamerleden Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Pieter Omtzigt willen weten welke garanties er zijn dat de natuur zich herstelt als veehouderijen stoppen. In 26 nieuwe Kamervragen aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) willen ze ook weten hoeveel veehouderijen in Natura 2000-gebieden moeten stoppen om te voldoen aan de door het kabinet gewenste stikstofreductie van 95 procent.

VWS weer onder vergrootglas op Verantwoordingsdag in Den Haag

In de Tweede Kamer is het vandaag Verantwoordingsdag, de dag waarop de Algemene Rekenkamer een oordeel velt over 's Rijks uitgaven van het afgelopen jaar. Vanwege corona ligt het ministerie van Volksgezondheid opnieuw onder het vergrootglas. Volgens onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt moet er duidelijkheid komen over grote onregelmatigheden bij de uitkering van miljarden euro's aan zorgbonussen.

Pieter Omtzigt: PwC-rapport Belastingdienst bevat zorgwekkende signalen

'Deze hadden we eerder gezien in de Toeslagenaffaire', zegt Kamerlid Pieter Omtzigt naar aanleiding van een rapport waaruit blijkt dat de Belastingdienst van tientallen mensen een frauderisico-inschatting heeft gemaakt op basis van hun nationaliteit en uiterlijk. Advieskantoor PwC onderzocht de Fraude Signaleringsvoorziening van de Belastingdienst en kwam termen als 'een nest Antillianen' tegen. 'Dat is kennelijk een keer of 25 gebeurd.'

Nieuwe bestuurscultuur | Sophie van Leeuwen

Den Haag heeft een nieuwe bestuurscultuur beloofd, hoe staat het daarmee? We vragen het politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Sinds 2018 loopt ze rond op het Binnenhof, na jaren in Brussel en verschillende landen in Afrika te hebben gewerkt. Toen ze hier begon, vond ze de bestuurscultuur een verademing, maar hoe denkt ze er inmiddels over?

CDA-donateur Van der Wind: 'Dit deed ik puur voor het programma van het CDA'

De overheid moet meer geld steken in de financiering van politieke partijen. Dat vindt Hans van der Wind, ex-topman van Van Dijk Educatie en hoofd fondsenwerving van het CDA. Zelf heeft hij ook één miljoen euro gedoneerd aan de campagne van het CDA, waarna die donatie onder een vergrootglas kwam te liggen door uitspraken van voormalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Pieter Omtzigt: 'Koolmees liet mij terugfluiten bij het CDA'

'Koolmees liet mij terugfluiten bij het CDA'. Dit zei Pieter Omtzigt op Prinsjesdag tegen BNR. Omtzigt zegt verbaasd te zijn 'over minister Koolmees die in uw uitzending zegt dat het alleen over de beeldvorming ging. Hij was toen degene die in het kabinet zei dat het CDA mij moest terugfluiten, niemand anders. Als dan een minister in jullie uitzending zegt dat het aan de toon ligt, dan zou ik zeggen: dit is de inhoud, minister Koolmees.'

Het was een chaotische week, maar dat is het altijd

Er was een persconferentie, een debat over de coronapas, een debat over Afghanistan, een minister die afscheid nam en dan zijn ze ook nog aan het formeren. Martine Wolzak is nog geen maand bezig als politiek verslaggever voor Het Financieele Dagblad en het duizelt haar nu al. Rustiger gaat het niet worden, zeggen Thomas en Sophie.

Het was een chaotische week, maar dat is het altijd

Er was een persconferentie, een debat over de coronapas, een debat over Afghanistan, een minister die afscheid nam en dan zijn ze ook nog aan het formeren. Martine Wolzak is nog geen maand bezig als politiek verslaggever voor Het Financieele Dagblad en het duizelt haar nu al. Rustiger gaat het niet worden, zeggen Thomas en Sophie.

BREEKT| De zorg wordt te duur, daarom moeten er nu strengere regels komen over gezond leven

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (de WRR), komt met het bericht dat als er niks veranderd we over 40 jaar 16 duizend euro per jaar betalen aan zorg. En er één op de drie mensen in de zorg moet werken. De Raad hamert op een strenger preventiebeleid: Ze steunt het Nationale Preventieakkoord tussen overheid en tal van organisaties, maar deze is nog te vrijblijvend. Een verplichtend karakter is noodzakelijk stellen zij. Daarom is ons breekijzer: De zorg wordt te duur, daarom moeten er nu strengere regels komen over gezond leven