39 resultaten

Datum Relevantie

Extra beperkingen voor scheepvaart nog niet nodig

Rijkswaterstaat en de waterschappen proberen extra beperkingen voor de scheepvaart door de extreem lage waterstanden uit te stellen. Het helpt dat de Rijn bij Lobith rond het weekeinde een kleine piekafvoer zal hebben doordat het begin deze week hard heeft geregend in Zwitserland. De waterbeheerders proberen het kleine beetje extra water vast te houden zodat maatregelen als eenrichtingsverkeer op de IJssel en afsluiting van sluiscomplexen nog niet nodig zijn, staat in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Lage waterstand verergert Duitse energiecrisis

De lage waterstand in de Rijn is slecht nieuws voor de Duitse energiecrisis. Net nu het land meer kolen nodig heeft vanwege een tekort aan gas, wordt de capaciteit van de binnenvaart flink beperkt door de aanhoudende droogte. ABN AMRO voorziet ernstige gevolgen, aangezien meer dan de helft van de kolen die de Duitsers importeren via de Nederlandse binnenvaart wordt aangevoerd. Volgens de bank is circa 10 procent van de Duitse elektriciteitsproductie afhankelijk van deze import.