245 resultaten

Datum Relevantie

2,5 miljoen huishoudens komen niet rond

Een op de drie huishoudens dreigt in de problemen te komen door de flink stijgende energieprijzen. Dat zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud. Het gaat om 2,5 miljoen huishoudens, wat beduidend meer is dan de 1,2 miljoen waar het Cultureel Plan Bureau zich druk over maakt. 'Het CPB kijkt echt naar de groep van wie het inkomen niet meer toereikend is om alle basale uitgaven op een goede manier te doen', zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

CPB: 'Ruimte voor hogere loonstijgingen'

De politiek doet er goed aan om te kijken naar verdere inkomenssteun om huishoudens met lage inkomens te compenseren in hun koopkrachtverlies. Dat zegt directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau CPB in BNR's Big Five. Een deel van de oplossing zal volgens Hasekamp ook vanuit de markt moeten komen. 'De klap van de hogere energieprijzen is niet opgevangen door het bedrijfsleven, daardoor zijn de winsten nog steeds gezond.'

CPB: 'Rentestijging 4 procent is logisch'

Een renteverhoging van 4 procent over een jaar of 2 á 3 is 'een beetje de verwachting'. Dat zegt directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau CPB in BNR's Big Five. 'Dat zou ik logisch vinden. Ik weet niet eens of dat een extreem geval is, ik denk dat de stapjes die nu aangekondigd zijn nadrukkelijk gezien moeten worden als eerste stappen. En dat ie vrij voorzichtig zijn. Hasekamp reageert met zijn uitspraken op het spoedberaad van de ECB naar aanleiding van de onrust op de obligatiemarkten.

CPB-directeur: Nederlandse economie is robuust

De Nederlandse financiële sector kan tegen een stootje, ook nu zich verschillende risico's aandienen zoals de oorlog in Oekraïne en de hoge prijzen die hieruit volgen. Maar een opeenstapeling van dit soort crises kan wel een groot gevaar vormen. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) in het nieuwe Risicorapport Financiële Markten dat dinsdagmiddag werd gepubliceerd.

CPB: oorlog Oekraïne kan in Nederland ook voor recessie zorgen

De Nederlandse economie kan dit jaar zomaar in een kortdurende recessie belanden. Dat zou gebeuren als de oorlog in Oekraïne niet alleen leidt tot langdurig hoge energie- en grondstoffenprijzen maar ook bijvoorbeeld de wereldhandel duidelijk raakt. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) becijferd. Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet zou de koopkracht van Nederlanders dan veel harder achteruitgaan dan onlangs in economische ramingen werd geschetst.

Debat regeringsverklaring: 'Ik verwacht vuurwerk in de politiek'

Het Centraal Planbureau is kritisch op het kabinet. Enerzijds denkt het CPB dat alle geplande uitgaven niet gedaan kunnen worden vanwege arbeidstekorten, anderzijds is het CPB van mening dat veel uitgaven die de coalitie als incidenteel aanmerkt juist structureel zullen zijn. Het gevolg van dat laatste is dat de staatsschuld op langere termijn heel sterk zal stijgen, waardoor de rekening uiteindelijk terecht zal komen bij de toekomstige generatie.

'Kabinet regeert over haar regeerperiode heen'

Bijna een maand na het coalitieakkoord is er vandaag de doorberekening van het Centraal Planbureau. En wat blijkt? Door de krappe arbeidsmarkt is het nog maar de vraag of Rutte IV alle beloofde miljarden kan spenderen. En de overheidsschuld loopt de komende decennia mogelijk enorm op. Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën Bas Jacobs van de Erasmus Universiteit begrijpt waar het CPB zich druk over maakt.