39 resultaten

Datum Relevantie

Kabinet-Rutte IV stapelt crisis op crisis

De koopkrachtcrisis, de asielopvangcrisis en daar bovenop ook nog eens de stikstofcrisis. Het vierde kabinet Rutte kende dankzij de trage formatie en de 'functie elders'-affaire al een valse start, maar na 222 dagen missionair blijven de crises zich opeenstapelen. Zeker nu coalitiepartner CDA een bom onder een van de belangrijkste pijlers in het coalitieakkoord heeft gelegd.

Minister: industrie en supermarkten nemen geen verantwoordelijkheid in transitie

Stikstofminister Christianne van der Wal was niet te spreken over de afwezigheid van drie belangrijke partijen in de stikstofdiscussie. 'Door niet bij het overleg aan te schuiven ontlopen sommige partijen een hele grote verantwoordelijkheid', zei ze na afloop van het stikstofoverleg dat bemiddelaar Johan Remkes donderdag in Arnhem had met de bankensector.

Farmers Defence Force: maak je op voor hardste acties ooit

Farmers Defence Force (FDF) is totaal niet tevreden over het eerste overleg dat boerenorganisaties met het kabinet hebben gehad. 'Als ik zo de stemming een beetje proef, denk ik dat je je kunt opmaken voor de hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft', zegt voorman Mark van den Oever. Hij wil niet zeggen om wat voor soort acties het gaat. 'Daar gaan we niet over uitweiden, maar we gaan zeker escaleren.'

'Het land heeft meer baat bij het naar voren halen van de stikstofdoelstelling'

Morgen gaat land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland namens de boeren in gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd is, terwijl in de Wet natuurbescherming staat dat die halvering pas in 2035 gerealiseerd hoeft te zijn. En die oorspronkelijke deadline kan ook worden aangehouden, zo schrijft docent omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit Ralph Frins in het AD, tezamen met hoogleraar stikstof Jan Willem Erisman.

Boerenorganisaties in overleg om 'op een lijn te komen'

Een boerenoverleg is aanstaande. Woensdag gaan de boerenorganisaties opnieuw met elkaar om de tafel, aldus Farmers Defence Force (FDF)-voorzitter Mark van den Oever. Afgelopen week ontstond er onenigheid toen LTO Nederland toezegde een verkennend gesprek met het kabinet over het stikstofbeleid bij te wonen. Volgens Van den Oever sluiten alle boerenpartijen aan om samen 'op één lijn te komen', al is nog onbekend of Agractie daar bij kan zijn. LTO heeft wel bevestigd erbij te zijn.

Kamerleden willen 'bewijs' stoppende veehouders en natuurherstel

Kamerleden Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Pieter Omtzigt willen weten welke garanties er zijn dat de natuur zich herstelt als veehouderijen stoppen. In 26 nieuwe Kamervragen aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) willen ze ook weten hoeveel veehouderijen in Natura 2000-gebieden moeten stoppen om te voldoen aan de door het kabinet gewenste stikstofreductie van 95 procent.

Boeren voeren actie bij Wereld Muziek Concours in Kerkrade

Bij het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade voerden boeren met tractoren zondagochtend actie tegen het stikstofbeleid van de regering. Vanaf 07.00 uur stonden er trekkers bij het Rodastadion, waar het WMC plaatsvindt. Het ging volgens de gemeente Kerkrade om een publieksvriendelijke actie. Bij de start van de mars- en showwedstrijden van het WMC, om 10.00 uur, zijn de boeren weer vertrokken.

FDF wil livestream van stikstofgesprek met bemiddelaar Remkes

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) wil dat er een livestream komt van het gesprek over het stikstofbeleid tussen LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en bemiddelaar Johan Remkes. 'Zodat alle boeren in Nederland het open en transparant kunnen volgen. Wij hebben er geen vertrouwen in dat LTO de belangen van boeren voldoende behartigt', zegt FDF-voorzitter Mark van den Oever.

Ook Agractie lijkt bereid tot gesprekken met Remkes: 'Kijken waar gesprek toe leidt'

Naast land- en tuinbouwvereniging LTO wil ook boerenorganisatie Agractie het gesprek aangaan met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Eerder hielden de organisaties de boot nog af omdat het geen gesprek 'zonder taboes' zou worden, maar volgens de LTO ging die eis eerder vandaag toch van tafel na een telefonisch gesprek met premier Mark Rutte. Alleen Farmers Defence Force weigert nog aan te schuiven.