14 resultaten

Datum Relevantie

Bedrijfsleven moet HBO op de been helpen

Een fors aantal HBO-opleidingen in Nederland presteert onder de maat en voldoet niet aan de wet. Vijftien opleidingen op verschillende hogescholen krijgen het oordeel "zeer zwak" tot in het gunstigste geval 'voor verbetering vatbaar'. Staatssecretaris Haibe Zijlstra van Onderwijs is onlangs een procedure begonnen om de accreditatie van vier opleidingen van hogeschool Inholland in te trekken omdat de waarde van het diploma dat HBO-studenten op opleidingen van Inholland hebben behaald, ter discussie staat.