39 resultaten

Datum Relevantie

Institutionele beleggers willen werk maken van duurzaamheid

Grote institutionele beleggers vinden dat bedrijven te weinig vaart maken om de klimaatdoelen te halen. Uit onderzoek van Climate Action 100+ blijkt dat grote bedrijven veel mooie woorden hebben over verduurzaming, maar dat ze nog weinig concrete actie ondernemen. 'Dit rapport is een soort benchmark, een nulmeting', denkt hoogleraar Institutionele Beleggers Rob Bauer van de Universiteit Maastricht.

Pensioenfondsen tekenen convenant verantwoord beleggen

Pensioenfondsen gaan een convenant met maatschappelijke organisaties en de overheid tekenen waarin de fondsen beloven hun beleggingsportefeuille op misstanden door te lichten. 'Het mooie is dat we gaan samenwerken met ngo's, overheden en vakbonden om een instrumentarium te ontwikkelen,' zegt directeur Edith Maat van de Pensioenfederatie.