33 resultaten

Datum Relevantie

Column Gerard Drosterij | Wie bewaakt de waakhonden?

Wanneer grenzen op grote schaal worden overschreden komt de verantwoordelijkheid altijd van twee kanten: van degene die de regels schonden als ook die de overtredingen toestonden. Hoe grootschaliger de corruptie des te groter de verantwoordelijkheid van de institutionele handhaver. Hij bewaakt de grenzen ter bescherming van degenen die wel de spelregels volgen en ter bescherming van de maatschappelijke orde.

naamloos.jpg
naamloos.jpg

Column Gerard Drosterij | De droom van Rutte

Op het eerste gezicht lijkt Mark Rutte slechts een Europese draaikont: in de Tweede Kamer stelt hij zich op als Euroscepticus, maar even later in Brussel accepteert hij achteloos maatregelen voor een bankenunie. De verklaring hiervoor lijkt strategie: Rutte moet anticiperen op druk van rechts (Wilders), als ook meedoen in de strijd om het premierschap (Roemer).