235 resultaten

Datum Relevantie

OVV-voorzitter Dijsselbloem: 'Er zijn heel veel lessen te leren uit de corona-aanpak'

Nederland was aan het begin van de coronacrisis onvoldoende voorbereid op een grootschalige uitbraak van een nieuwe infectieziekte. Daardoor is te lang gefocust op de bestrijding van het virus en is onvoldoende rekening gehouden met de maatschappelijke gevolgen van het beleid. Ook is er aan het begin van de crisis te weinig omgekeken naar ouderen in verpleeghuizen.