46 resultaten

Datum Relevantie

RVS: langetermijnvisie kabinet is onduidelijk

Het kabinet moet haast maken met de corona-strategie voor de lange termijn - na twee jaar corona ontbreekt die nog altijd. Daarbij moet meer aandacht zijn voor leerachterstanden en de mentale gezondheid van jongeren. Dat staat in een advies van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving aan het kabinet. 'Het is niet helder waar we als samenleving op koersen', zegt voorzitter Jet Bussemaker van de Raad.