178 resultaten

Datum Relevantie

Gezondheidsraad vindt boosterprik pubers onnodig, ouders willen oplossing

De Gezondheidsraad ziet geen medisch-wetenschappelijke redenen om een boostervaccinatie aan te bieden aan alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Wel adviseert de raad individueel maatwerk voor adolescenten met een ernstige afweerstoornis of die een booster willen om kwetsbare familieleden te beschermen. 'Het is niet nodig', zegt vicevoorzitter Marianne Geleijnse van de Gezondheidsraad.