14 resultaten

Datum Relevantie

Op 21 maart mag u naar de stembus om uw stem uit …

Op 21 maart mag u naar de stembus om uw stem uit te brengen voor de nieuwe gemeenteraad, maar ook wordt uw mening gevraagd over de nieuwe inlichtingenwet (WIV). Deze podcast staat geheel in het teken van het komende referendum. Wat houdt de wet precies in? Welke data mogen veiligheidsdiensten straks onderscheppen en hoe wordt onze privacy beschermd? In de uitzending Sander Vols, privacy- en security expert en vanuit zijn vorige baan betrokken bij de totstandkoming van deze wet. Zie voor de shownotes: www.vka.nl/privacy-podcast

Vanaf mei 2018 moet een aantal organisaties verpl…

Vanaf mei 2018 moet een aantal organisaties verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen. Wat is dat voor persoon? Wat zijn zijn taken en wat wordt zijn positie binnen de organisatie? Daarnaast in deze uitzending: privacy bij arbodienstverleners. Bij deze organisaties worden veel gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Wat zijn voor arbodienstverleners de do's and don'ts op privacygebied? Kijk voor de shownotes op: www.vka.nl/privacy-podcast/

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)…

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in aantocht, maar hoe ver zijn organisaties met de voorbereidingen? Welke onderdelen van de AVG vragen de meeste inspanningen? VKA en ECP, Platform voor de InformatieSamenleving, hebben in dit kader gezamenlijk een enquête uitgevoerd onder Nederlandse organisaties. In deze uitzending licht Frank van Vonderen, initiatiefnemer en privacyexpert bij VKA, de benchmark toe. Zie voor de shownotes: www.vka.nl/privacy-podcast

Een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord: 'Ve…

Een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord: 'Vertrouwen in de toekomst'. Wat zijn de plannen van Rutte 3 op het gebied van privacy en cybersecurity? Is het de formerende partijen gelukt om tot maatregelen te komen die positief zijn voor uw privacy? Hoe wordt onze samenleving beschermd tegen cyberdreigingen? In deze uitzending geven VKA-experts Steven Debets (cybersecurity) en Leonie Gerding (privacy) hun mening over de voorgenomen maatregelen van het nieuwe kabinet en daarbij hun visie op specifieke onderwerpen die niet in het regeerakkoord worden genoemd. Kijk voor de shownotes op: www.vka.nl/privacy-podcast

Privacy en cryptologie
Privacy en cryptologie

Om persoonsgegevens goed te beschermen moeten org…

Om persoonsgegevens goed te beschermen moeten organisaties passende maatregelen nemen, zoals versleuteling. Maar hoe doe je dat? En hoe kun je veilig (persoons)gegevens uitwisselen? In deze uitzending deelt cryptologie-expert Luuk Danes (www.luukdanes.nl) zijn ervaringen en vertelt hij welke technieken organisaties het beste kunnen toepassen. Zie voor de shownotes: www.vka.nl/privacy-podcast.

Privacy in de boardroom en de Nationale Privacy Benchmark
Privacy in de boardroom en de Nationale Privacy Benchmark

Mede door nieuwe privacywetgeving wordt privacy s…

Mede door nieuwe privacywetgeving wordt privacy steeds vaker een gespreksonderwerp voor bestuurders. In deze uitzending een gesprek met VKA-bestuurder Joost Beukers over zijn visie op privacy. Daarnaast geeft Frank van Vonderen een toelichting op de Nationale Privacy Benchmark 2016, welke gehouden is onder bestuurders en professionals. Voor de shownotes zie: https://www.vka.nl/privacy-podcast/

Datalekken bij gemeenten en de nieuwe Europese Privacyverordening
Datalekken bij gemeenten en de nieuwe Europese Privacyverordening

In deze uitzending wordt gesproken over de recent…

In deze uitzending wordt gesproken over de recente datalekken bij grote gemeenten. Wat is een datalek, hoe kan het gebeuren en wat kun je er als organisatie tegen doen? In het tweede deel van de podcast staat de nieuwe Europese privacyverordening centraal: wat zijn de grootste veranderingen voor uw organisatie? Voor de shownotes zie: https://www.vka.nl/privacy-podcast/