32 resultaten

Datum Relevantie

Weisglas: Hoekstra moet heel snel terug in het hok

Het is te gek voor woorden dat het kabinet de oplossing van twee grote crises bij buitenstaander Johan Remkes neerlegt en zelf niet de regie neemt. Dat zegt oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas. Weisglas is ook ontsteld over het optreden van minister Hoekstra. 'Hoekstra moet heel snel terug in het hok. 'Hij is minister en vicepremier, en als hij zijn woorden als partijleider van het CDA niet terugneemt, dan zou hij moeten aftreden.'

Kabinet-Rutte IV stapelt crisis op crisis

De koopkrachtcrisis, de asielopvangcrisis en daar bovenop ook nog eens de stikstofcrisis. Het vierde kabinet Rutte kende dankzij de trage formatie en de 'functie elders'-affaire al een valse start, maar na 222 dagen missionair blijven de crises zich opeenstapelen. Zeker nu coalitiepartner CDA een bom onder een van de belangrijkste pijlers in het coalitieakkoord heeft gelegd.

'Het land heeft meer baat bij het naar voren halen van de stikstofdoelstelling'

Morgen gaat land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland namens de boeren in gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd is, terwijl in de Wet natuurbescherming staat dat die halvering pas in 2035 gerealiseerd hoeft te zijn. En die oorspronkelijke deadline kan ook worden aangehouden, zo schrijft docent omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit Ralph Frins in het AD, tezamen met hoogleraar stikstof Jan Willem Erisman.

Pechtold: 'Praat minder over wát er moet veranderen, maar wáárom het moet veranderen'

Ze deden er 299 dagen over om een coalitie te vormen, en het huwelijk duurt nu zes maanden, maar een romantische zomer wordt het niet voor het kabinet-Rutte IV. De problemen en kwesties in Nederland en de wereld zijn veel groter dan toen ze begonnen. Van de gascrisis tot de oorlog in Oekraïne en de interne strubbelingen bij de coalitiepartijen.

PvdA noemt onderhandelingsruimte Rutte Senaat soms 'klein, bijna nul'

Vandaag moet duidelijk worden hoeveel vrienden premier Mark Rutte nog heeft in de Eerste Kamer. Om ook in de Senaat een meerderheid te vinden voor zijn vierde regeerakkoord moet hij steun zoeken bij oppositiepartijen. Op een aantal punten is zijn onderhandelingsruimte heel klein, eigenlijk nul', zegt fractievoorzitter Mei Li Vos van de PvdA in de Eerste Kamer.

Van der Wal over onvrede stikstofbeleid: 'Begrijp de onzekerheid'

De landelijke sector heeft grote moeite met het stikstofbeleid van het kabinet-Rutte IV. En daarbij mist ook de achterban van de VVD de aansluiting bij het landelijk beleid. 'Ik begrijp het eerlijk gezegd wel. Er gaat heel veel gebeuren, juist in het landelijk gebied. Er komt een enorme transitie aan, dat betekent heel veel onzekerheid, en onzekerheid brengt heel vaak zorgen, dus ik snap dat eigenlijk hartstikke goed', zegt Christianne van der Wal, minister van Natuur en Stikstof.

Oppositie wil uitleg over 'grote zakken geld'

Vandaag en morgen wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte IV. Tijdens dit debat zal de oppositie van het kabinet tekst en uitleg vragen over de 'grote zakken geld' die het nieuwe kabinet heeft vrijgemaakt. Partijen van links tot rechts willen meer weten over de concrete oplossingen die Rutte IV zal vinden voor bijvoorbeeld stikstof, klimaat en wonen. Daarnaast zijn er zorgen over de hoge kosten van al die plannen.

Debat regeringsverklaring: 'Ik verwacht vuurwerk in de politiek'

Het Centraal Planbureau is kritisch op het kabinet. Enerzijds denkt het CPB dat alle geplande uitgaven niet gedaan kunnen worden vanwege arbeidstekorten, anderzijds is het CPB van mening dat veel uitgaven die de coalitie als incidenteel aanmerkt juist structureel zullen zijn. Het gevolg van dat laatste is dat de staatsschuld op langere termijn heel sterk zal stijgen, waardoor de rekening uiteindelijk terecht zal komen bij de toekomstige generatie.

'Kabinet regeert over haar regeerperiode heen'

Bijna een maand na het coalitieakkoord is er vandaag de doorberekening van het Centraal Planbureau. En wat blijkt? Door de krappe arbeidsmarkt is het nog maar de vraag of Rutte IV alle beloofde miljarden kan spenderen. En de overheidsschuld loopt de komende decennia mogelijk enorm op. Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën Bas Jacobs van de Erasmus Universiteit begrijpt waar het CPB zich druk over maakt.