30 resultaten

Datum Relevantie

Het lijkt wel of we steeds allergisch worden. Naa…

Het lijkt wel of we steeds allergisch worden. Naast hooikoorts zijn we allergisch voor allerlei voedingsmiddelen, voor huisdieren, stof of zelfs schimmels en de zon. En een allergie blijkt ingewikkelde materie. Soms is het eerder een overgevoeligheid dan een allergie. In dit KennisCafé in de Balie (door de KNAW, NEMO Kennislink, De Volkskrant en De Balie) komen veel facetten aan bod. Martijn van Calmthout spreekt met bioloog Letty de Weger, biochemicus Hans van Schijndel, immunoloog Huub Savelkoul en allergoloog Hans de Groot.

Heb je nog papiergeld in je portemonnee zitten? D…

Heb je nog papiergeld in je portemonnee zitten? Dan ben je een uitzondering. Cash verdwijnt. Nu alles digitaal gaat, verdringen de tech-reuzen zich rond onze betaalgegevens. Ze willen allemaal meekijken in onze digitale portemonnee. En zitten daar straks Bitcoins in? De vraag is hoe controle over je geld kunt houden. In deze NEMO Kennislink Live van 14 maart 2018, praten Oscar Gelderblom, hoogleraar economische geschiedenis, Rob van Hilten, oprichter van Qoin en Anna Berlee, universitair docent aan de Universiteit Utrecht over de toekomst van onze portemonnee.

In 2016 stemde een krappe meerderheid van de Brit…

In 2016 stemde een krappe meerderheid van de Britten in een referendum voor het verlaten van de Europese Unie. De uitslag legde een diep verdeeld land bloot. Het platteland stemde voor de brexit, terwijl de metropool Londen ‘blijven’ stemde. Ouderen stemden overwegend voor een uittreden uit de EU, terwijl jongeren overwegend tegen brexit waren. De onderhandelingen de toekomstige relatie met de EU verlopen moeizaam. Een goede reden om de politieke situatie in Groot-Brittannië eens onder de loep te nemen. Op 20 februari 2018 organiseerde de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale betrekkingen (SIB)een boeiende avond met oud-correspondenten Peter Brusse en Titia Ketelaar. Lokatie, Instituto Cervantes, Utrecht.

Een programma in de reeks Tegenlicht Meet Up van …

Een programma in de reeks Tegenlicht Meet Up van de VPRO en Pakhuis de Zwijger. Deze keer over de snelle opkomst van webwinkels. De grootste spelers, het Amerikaanse Amazon en het Chinese Alibaba, voeren een felle strijd om werelddominantie. China begint Silicon Valley naar de kroon te steken als innovatieve marktleider in online-winkelen met de hele wereld als afzetgebied. Wat betekent het voor ons, simpele webshop-gebruikers, als China vanaf 2020 met hun ‘social credit systeem’ ook ons online winkelgedrag gaat beoordelen? Een avond over bulk-bestellen, big data en Big Brother. Met Bart Krull, Roland Duong, Wijnand Jongen, Elaine Oldhoff, Jasper van Loenen, Eva de Vries, Rogier Creemers, Tijmen Schep. Vanuit Pakhuis de Zwijger, 28 februari 2018

Wat heeft de manier waarop we met elkaar samenlev…

Wat heeft de manier waarop we met elkaar samenleven te maken met economie? “Alles”, stelt de Italiaanse politiek econoom Luigino Bruni. Hij constateert een ‘verzakelijking’ van onze vriendschappen en andere contacten: we plannen en maken overal duidelijke afspraken over. Zo kunnen we niet gekwetst worden en zijn we niet afhankelijk van de welwillendheid van anderen. Bruni pleit daarom voor een herwaardering van kwetsbaarheid in al onze relaties. Deze Engelstalige lezing vanuit Theaterzaal C in Nijmegen, is georganiseerd door Radboud Reflects en de Stichting Thomas More.

Gesprek vanuit Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, ron…

Gesprek vanuit Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, rond de documentaire 'De Industrie' (VPRO en Submarine Channel) over drugsnetwerken in Nederland. Werkelijkheid, geheimen en mythen in de wietketen. Van telers en faciliteerders tot distributeurs, hoe organiseren we legale wiet? Volgens het nieuwe regeerakkoord mogen gemeenten gaan experimenteren met legale wiet. Met het wietexperiment wordt onderzocht of door de legalisering criminaliteit afneemt en wiet minder schadelijke stoffen bevat. Vele gemeenten gaven al aan mee te willen doen, maar hoe gaan deze experimenten eruit zien? Kunnen we straks een jointje in de supermarkt kopen?  Met documentairemaker Mirka Duijn en een paneldiscussie met Vera Bergkamp, Paula Schot, Nicole Maalsté, Vasco van der Boom, Joachim Helms.

Aan de rechtsgang rondom een snelheidsovertreding…

Aan de rechtsgang rondom een snelheidsovertreding komt vrijwel geen mens meer te pas: een flitspaal ziet een auto die te hard rijdt, registreert het nummerbord en een geautomatiseerde keten zorgt ervoor dat binnen drie dagen een officiële bekeuring op de deurmat van de autobezitter ligt. Interpretatie van de wet speelt hier geen rol. Maar hoe zit dat met allround juridische bots die met behulp van kunstmatige intelligentie de wet kunnen interpreteren? Kunnen die een gewone jurist vervangen? Volgens Matthias Dobbelaere-Welvaert zal dat niet lang meer duren. Ook met Max Hampshire en Klaas Kuitenbrouwer.(Engelstalig programma)

Gaat het referendum als democratisch middel te ve…

Gaat het referendum als democratisch middel te ver of juist niet ver genoeg? Weinig politici lijken er hun vingers nog aan te willen branden. Kabinet-Rutte III is zelfs voornemens het raadgevend referendum af te schaffen. Moeten we politieke besluiten overlaten aan ervaren bestuurders? Of moet het volk directe inspraak krijgen via een referendum? En wat voor referendum moet dat dan zijn? Een debat in de serie 'Democratie in Debat', georganiseerd door van Nieuwspoort, Montesquieu Instituut, Filmhuis Den Haag en ProDemos. Een debat met Frank Hendriks, Niesco Dubbelboer, Renske Leijten en Joost de Vries.

Reinventing Capitalism in the Age of Big Data. Ou…

Reinventing Capitalism in the Age of Big Data. Our economy is entering a new era with a new form of capitalism in which data are not only worth a lot of money, but will also replace it. That is the claim of Viktor Mayer-Schönberger in his book Reinventing Capitalism in the Age of Big Data. What is the origin of prosperity and how is it distributed? In the nineteenth century, Karl Marx tried to answer these questions in Capital. Mayer-Schönberger deals with exactly the same questions but their answers differ completely. Data-driven marketplaces such as Uber, Airbnb and Google will take over our economy and be a threat to traditional banks and multinational corporations. Data will replace money as a means of communication and that will lead to a more equal distribution of prosperity worldwide.

2018 wordt een cruciaal jaar als het gaat om de B…

2018 wordt een cruciaal jaar als het gaat om de Brexit. Ondernemers moeten zich nu gaan voorbereiden op de gevolgen van Brexit. Daarom bezochten zij massaal het Brexit-bedrijfsleven seminar van MKB-Nederland en VNO-NCW, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Begin 2018 starten de onderhandelingen over de tweede fase van de Brexit: over de overgangsperiode en de kaders van de toekomstige handelsrelatie. In de Malietoren werden ondernemers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en de Nederlandse inzet. En konden er hun zorgen en vragen delen

Politici hoorde je nooit zo vaak over vraagstukke…

Politici hoorde je nooit zo vaak over vraagstukken die door de technologie worden opgeworpen. Maar op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart a.s., staan die in steeds meer steden wel op de agenda. Hoe krijgt de burger invloed en inzage op wat er met alle verzamelde data gebeurt? Pakhuis de Zwijger in Amsterdam organiseerde een debat met gemeenteraadsleden over hoe technologie het leven in de grote stad beïnvloedt en gaat beïnvloeden. En het ging er soms ruig aan toe. Met Alexander Rinnooy Kan, Marleen Stikker, Caroline Nevejan, Ger Baron, Marja Ruigrok, Rutger Groot Wassink, Jelle De Graaf, Dennis Boutkan, Jan-Bert Vroege, Tiers Bakker, Marianne Poot, Daphne van der Kroft. Op TXTradio kun je dit programma beluisteren op: http://bit.ly/2rgBAJG

We willen onze aarde leefbaar houden. Dan zouden …

We willen onze aarde leefbaar houden. Dan zouden we duurzamer moeten. Alleen dat doen we nauwelijks uit eigen beweging. In NEMO Kennislink Live praat Desiree Hoving met de wetenschappers Jacqueline Cramer, Anjo Travaille, Angela Ruepert over die trage actiebereidheid als het gaat om duurzaamheid. Afval scheiden, spaarlampen gebruiken, minder vlees eten. Allemaal acties die wel bijdragen aan een duurzaam leven. Toch kan het allemaal nog duurzamer. (volgende edities van NEMO Kennislink Live zie je hier; http://bit.ly/2pF4UZ3)

Sinds de demonstraties in Charlottesville is ook …

Sinds de demonstraties in Charlottesville is ook in Nederland de discussie behoorlijk opgelaaid: straatnamen, gebouwen en standbeelden vernoemd naar zogenaamde helden uit de Gouden Eeuw - wat moeten we ermee? Moet Jan Pieterszoon Coen van zijn sokkel getrokken? 'Er is een herschikking van de geschiedenis aan de gang,' betoogde Martine Gosselink (hoofd geschiedenis Rijksmuseum) in het NRC. Samen met haar en andere gasten praten we over het hoe en waarom.

De 5e Els Borst Lezing 2017 wordt uitgesproken do…

De 5e Els Borst Lezing 2017 wordt uitgesproken door Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde Rijksuniversiteit Groningen en directeur van de Leyden Academy on Vitality and Ageing. De titel is 'Kwaliteit van zorg: wie mag het zeggen?' Is de Nederlandse zorg internationaal toonaangevend of aanstootgevend? Beide uitersten komen voorbij in het publieke en politieke debat. Deze lezing gaat over een belangrijk spanningsveld bij de afgrenzing van ‘goede zorg’. De hele bijeenkomst kun je hier beluisteren: http://bit.ly/2zXgS55

Kunnen digitale technologieën de kwaliteit van de…

Kunnen digitale technologieën de kwaliteit van de zorg verhogen en de kosten verlagen? En worden technologische vernieuwingen wel gebruikt op de werkvloer? Met deze vragen houdt het lectoraat van Angelique Dierick zich bezig onder het motto: Decision Support: who CAREs? Kortom, hoe kun je slimme technologie inzetten om de talrijke beslissingen die zorgpersoneel én patienten in het ziekenhuis moet nemen, beter te laten uitwerken. Dierick is verbonden aan het Catharina Ziekenhuis, Fontys Paramedische Hogeschool en Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Meer info: http://bit.ly/2zKk0hP

Studenten en docenten van Wageningen University w…

Studenten en docenten van Wageningen University waren behoorlijk van slag toen Matt Ridley de openingsspeech zou verzorgen van het Academisch Jaar van hun universiteit. Ridley is bioloog, schreef beroemde boeken over evolutie, is lid van de Engelse adel én eigenaar van een steenkolenmijn. Hij is optimistisch over de toekomst van onze planeet. Hij ontkent weliswaar niet dat de klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt, maar vindt dat de gevolgen minder erg zullen zijn en langer op zich zullen laten wachten dan andere onderzoekers denken. Wij vinden dat studenten en docenten van een universiteit vaker op zo'n manier in verwarring gebracht moeten worden. Dus hulde voor Wageningen University!

Bevlogen speech van Peter Hinssen tijdens de Open…

Bevlogen speech van Peter Hinssen tijdens de Opening Academisch Jaar van de Technische Universiteit Delft. Titel: 'The technologies of the day after tomorrow'. Over de ongekende ontwikkelingen die ons nog te wachten staan. (Engels) (Peter Hinssen is a serial entrepreneur, adviser and keynote speaker on the topics of radical innovation, leadership and the impact of all things digital on society and business. He is the author of three bestselling business books. Peter is currently writing on his fourth book ‘The Day After Tomorrow’ (2017), about surviving in times of radical innovation.)

Niet alleen bedenken dat je een kind wilt, maar o…

Niet alleen bedenken dat je een kind wilt, maar ook al weten wat voor één. In deze NEMO Kennislink Live praat redacteur Desiree Hoving met deskundigen over de mogelijkheden in voortplantingsonderzoek. Sjoerd Repping (Voortplantingscentrum van het AMC), Martina Cornel (hoogleraar community genetics aan het VUMc), en Erik Sistermans (hoofd genoomdiagnostiek VUMc). Vroeger wisten ouders pas op de dag van de geboorte of ze een jongen of een meisje kregen. Nu kunnen we zijn of haar hele genetische code al weten en daarop selecteren, of die code zelfs aanpassen. En als het niet lukte om kinderen te krijgen dan was dat voorheen iets om je bij neer te leggen. Nu is dat het een begin van een traject richting IVF.

"Globalisering werkt in de wetenschap"
"Globalisering werkt in de wetenschap"

Tijdens de Opening Academisch Jaar van de Univers…

Tijdens de Opening Academisch Jaar van de Universiteit van Amsterdam 2017, hield Robbert Dijkgraaf een bevlogen toespraak tegen de trend om je achter je eigen grenzen terug te trekken: "Globalisering werkt in de wetenschap. Door de eeuwen heen heeft het vrije verkeer van mensen en ideeën alleen maar winst opgeleverd." Op TXTradio kun je de openingen academische jaar van alle Nederlandse universiteiten terugvinden bij deze link: http://txtradio.nl/zoeken/OAJ2017

Ben je man of vrouw?
Ben je man of vrouw?

Ben je een man of een vrouw? Geen gekke vraag toc…

Ben je een man of een vrouw? Geen gekke vraag toch? Het is de basis waarop mensen zijn ingedeeld in onze maatschappij. Maar wat als je je niet thuisvoelt in jouw hokje man/vrouw? Tegenwoordig zijn er mogelijkheden om van geslacht te veranderen, maar dat vergt veel moed. Psycholoog Mark Hommes van de Open Universiteit doet onderzoek naar waar transgenders tegenaan lopen en hoe de omgeving hier het beste mee om kan gaan. Kortom: hoe is het om een vrouw te zijn, terwijl je je een man voelt? (Een audioregistratie van de Universiteit van Nederland.)

Kun je overleven zonder vrienden
Kun je overleven zonder vrienden

Waarom hebben we vrienden? Is het omdat mensen ne…

Waarom hebben we vrienden? Is het omdat mensen net als dieren zonder vrienden niet overleven? En wat hebben ‘vrienden’ op Facebook en Instagram te maken met vriendschap in het echte leven? Tijdens dit Science Café van Studium Generale van de Universiteit Utrecht gaat gespreksleider Geert Maarse in gesprek met psycholoog dr. Nienke Endenburg, filosoof dr. Maarten van Houte en socioloog dr. Rense Corten. Locatie Tivoli/Vredenburg Utrecht

Smartphone-verslaving
Smartphone-verslaving

Ben jij vier uur per dag met je smartphone bezig?…

Ben jij vier uur per dag met je smartphone bezig? Is dat dan een verslaving? Onderzoeken tonen aan dat dit weliswaar slecht is voor je concentratie en je gestrest maakt. Maar verslaafd? Leuke dingen op je telefoon maken wel het stofje dopamine aan in je hoofd. En dopamine kan verslavend zijn. Dat weten internet-bedrijven ook, dus die tonen je telkens iets leuks zodat je die vier uur per dag op hun app blijft. In het Rotterdamse Arminius gingen journalist Wouter van Noort (schrijver van het boek Is daar iemand?), psycholoog Ingmar Franken, en verslavingsdeskundige Tony van Rooij met elkaar in gesprek. En met het publiek.

Leef je langer met anti-oxidanten?
Leef je langer met anti-oxidanten?

Het Green Happiness dieet, gluten-intolerantie, q…

Het Green Happiness dieet, gluten-intolerantie, quinoa en goji-bessen: elke paar maanden is er wel weer een nieuwe voedselhype. Wat is de waarde van al deze adviezen, die elkaar nogal eens tegenspreken? Leef je langer als je anti-oxidanten eet en is een dagelijks glas rode wijn gezond? Of drie koppen koffie? Dit programma is een verslag van een avond in Arminius, Rotterdam waarin voedselmythes niet goed gedijen. Met Rosanne Hertzberger, schrijver van ‘Ode aan de E-nummers‘, waarin zij voedselmythes ontkracht en het opneemt voor de kant-en-klaar maaltijd. En met Hans Kennepohl, schrijver van ‘We zijn nog nooit zo romantisch geweest‘, die de voedselhypes in verband brengt met een haast religieze hang naar authenticiteit. O.l.v. Erno Eskens.

Perspectives on trust in science
Perspectives on trust in science

In hun opvattingen over energie en klimaat laten …

In hun opvattingen over energie en klimaat laten Amerikanen zich meer leiden door hun politieke geloof dan door wetenschappelijk bewijs. Toch hebben ze veel vertrouwen in wetenschappelijk onderzoek. Hoe zit het met de Nederlanders? Cary Funk heeft dit vertrouwen bij Amerikanen onderzocht. Op uitnodiging van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vergelijken Paul Schnabel en Arjen van Witteloostuijn haar bevindingen met de Nederlandse situatie. Een Engelstalig programma vanuit de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam.

Mein Kampf: het niet langer verboden boek
Mein Kampf: het niet langer verboden boek

De Duitse wetenschappelijke editie van Mein Kampf…

De Duitse wetenschappelijke editie van Mein Kampf uit 2016, was een succes. Ook in Nederland zal het verschijnen. Na zeventig jaar verkoopverbod lopen de emoties hoog op. Historicus Ewoud Kieft schreef 'Het verboden boek', dat in april 2017 verscheen. Belangrijkse vraag die hij daarin behandelt is hoe het kan dat miljoenen Europeanen zich door deze bijbel van het nationaalsocialisme hebben aangetrokken gevoeld. Een programma georganiseerd door de Volkskrant en De Rode Hoed met: Ewoud Kieft, uitgever Mai Spijkers, historicus Willem Melching, NIOD-directeur Frank van Vree en een column van Max Pam.

NEMO Kennislink: Groei jij straks je eigen orgaan?
NEMO Kennislink: Groei jij straks je eigen orgaan?

Het eerste programma in de serie NEMO Kennislink …

Het eerste programma in de serie NEMO Kennislink Live. Hoofdredacteur Sanne Deurloo van NEMO Kennislink gaat hierin in gesprek met onderzoekers over actuele wetenschap. In dit programma: Wat betekent de stamcelrevolutie voor jou en mij? Wetenschappers begrijpen steeds beter hoe ze stamcellen kunnen inzetten bijvoorbeeld als er grotere reparaties aan het lichaam nodig zijn als iemand ziek is of oud. Het roept ook nieuwe vragen op: wat is wenselijk? Wat is ethisch? En hoe oud willen we eigenlijk worden? (volgende edities van NEMO Kennislink Live zie je hier; http://bit.ly/2pF4UZ3)