49 resultaten

Datum Relevantie

'Cultuursector moet waken voor alleen maar huilie huilie'

De culturele sector moet oppassen dat er niet alleen maar gemopperd wordt en er huilie-huilie wordt gedaan, zegt Albert Verlinde in BNR's Big Five. 'Er is ontzéttend veel steun geweest: er is 300 miljoen euro beschikbaar gesteld, er zijn huurkortingen geweest en er heel veel mensen in de culturele sector hebben gebruik gemaakt van de NOW-regeling.'