210 resultaten

Datum Relevantie

Voor het eerst meer dan 10 procent elektriciteit via zonne- en windenergie

Voor het eerst ooit wekken zonnepanelen en windturbines 10 procent van de totale elektriciteit wereldwijd op. In totaal zorgen schone energiebronnen voor bijna 40 procent van alle elektriciteit. Nederland doet het daarin zeer goed. Samen met Australië en Vietnam hebben we de afgelopen twee jaar 10 procent van de elektriciteitsvraag verplaatst van fossiel naar groen.

Productie hernieuwbare energie groeit dankzij windparken op zee

De productie van hernieuwbare energie in Nederland is afgelopen jaar met 13 procent gegroeid. Vooral de opwek van groene stroom met windparken op zee zat in de lift. Ook wordt er steeds meer groene stroom opgewekt met zonnepanelen. Toch zal de productie van hernieuwbare energie nog verder omhoog moeten om aan de doelstellingen uit het Energieakkoord te voldoen.

Opslag; één van de grootste uitdagingen voor de energietransitie

Het recente rapport van de IPCC liet weinig aan de verbeelding over: we moeten verduurzamen. Met welke bronnen we dat gaan doen is een belangrijke discussie, maar minstens zo interessant is hoe we die duurzame energie gaan opslaan. Batterijen, waterstof of toch een andere techniek? Hoe ga je in al die gevallen om met energiepieken- en dalen? En welke baanbrekende technieken op het gebied van opslag worden nu onderzocht? Onze gast is Joris Koornneef, strategy consultant sustainable geo energy bij TNO.

19:00u: Verkiezingsdebat over Energietransitie

Je zou het nauwelijks zeggen op een gure dag als deze, maar de opwarming van de aarde is nog altijd een hot issue. Met de Tweede Kamerverkiezingen in het verschiet is het daarom hoog tijd voor een grondig debat over de klimaatdoelen, windmolens, kernenergie, waterstof, gasvrije woningen en CO2-heffing voor grote vervuilers.